Kromě toho můžete v soutěži vyhrát vzdělávací kurs či přípravné testy k přijímacím zkouškám. Příloha Studium na VŠ a VOŠ v pondělním deníku Právo se dále podrobně věnuje přijímacímu řízení na Právnické fakultě UK, Vysoké škole ekonomické v Praze, Českém vysokém učení technickém a srovnává podmínky zkoušek na všech lékařských fakultách.

Dále se dozvíte, co všechno se změní ve zdravotnickém školství po našem vstupu do EU, či jaké platy berou absolventi Masarykovy univerzity v Brně. Dočtete se také jaké jsou ceny kurzů, kde se uchazeči u studium na vysoké škole připravují ke zkouškám, či praktické rady pro zájemce o vyšší odborné školy.

V obsáhlém přehledu také najdete spojení na instituce, kde se dozvíte ještě více informací. Na to, jakou vysokou školu by dnes chtěli studovat, v anketě odpovídají známí zpěváci.