"U české veřejnosti jednoznačně dominují obavy z dopravní nehody – velké anebo střední obavy z ní projevují čtyři pětiny dotázaných (83 %)," konstatoval průzkum.

Síly větru, kterou prezentují větrné smršti, vichřice či tornáda, se obává 67 procent lidí. Podobně jsou na tom požáry, jež straší 64 procent dotázaných. Jaderné havárie, havárie průmyslových či chemických podniků i obavy z napadení psem přiznává šest z deseti Čechů. Více než polovina lidí (57 procent) rovněž přiznává obavu z povodní.

Strach z uštknutí hadem, propadů či sesuvů půdy stejně jako zemětřesení deklaruje více než třetina lidí.

Není bez zajímavosti, že pětina Čechů (21 %), kteří patří mezi neateističtější národy, přiznává obavy z magických sil či černé magie.

Zatímco ženy se více bojí vichřic, agresivních psů a jedovatých hadů, osamělí lidé v důchodovém věku mají největší obavy z požárů.