Nynější systém podle ministra školství působí potíže hlavně vysokým školám, protože uchazeči o studium dostanou maturitní vysvědčení až 20. června, tedy až po přijímacích zkouškách na vysoké školy.

„Nejdříve budou centrálně na konci dubna písemky, z nich budou výsledky pro vysoké školy. Poté budou v květnu na školách probíhat ústní zkoušky. Posunout chceme také opravné termíny z října na září, aby studenti, kteří selhali jen proto, že neunesli stres, měli možnost k přijetí na vysokou školu,“ uvedl ministr Dobeš s tím, že státní písemná zkouška vysokým školám postačí pro nastavení kritérií k přijímacímu řízení.

Jinak má být podoba státních maturit zafixována na dva roky. Studenti tak budou maturovat z českého jazyka a volit mohou mezi matematikou a pěti cizími jazyky. Až další rok by měla být matematika povinná. Se zavedením elektronické státní maturity Dobeš počítá za čtyři roky.

Opravné termíny jen ve spádových školách

Náměstek ministra Ladislav Němec osvětlil, jak by mohly probíhat opravné termíny maturit. Podle něj by mohli propadlíci skládat zkoušky jen na několika spádových školách, ušetřily by se tak prý peníze. Němec to řekl Radiožurnálu.

"Důvod je minimalizace nákladů. Pokud by to muselo probíhat na každé škole a byli by tam třeba tři či čtyři žáci, tak náklady na vystěhování celé školy a organizační záležitosti v těch školách by způsobovaly velké problémy. Když to bude jen v těch spádových školách, je to lepší," uvedl Němec.

Tyto spádové školy prý ale zatím nevybrali, jednání s kraji i samotnými školami začnou příští týden.