Imperialističtí štváči, kteří vykořisťující proletáře, osa zla tvořená Evropskou unií, USA a Severoatlantickou aliancí a další hesla, která mířila k ideovému základu pořadatelů hlásících se k odkazům Marxe, Lenina či Stalina.

Setkání na náměstí přihlíželo několik desítek lidí, včetně skupinky antikomunistů, kteří se při proslovech řečníků  mimo jiné pozastavovali nad paradoxem mírových prohlášení ve jménu ideologie, která připravila o život milióny lidí.

Shromáždění, které vedle České republiky a Německa zamíří ještě do Polska, organizovali němečtí soudruzi. Souhlasný potlesk řečníci sklízeli zejména od starších účastníků, mezi nimiž byli i členové Klubu českého pohraničí.

O větší zrušení se postarala pouze skupinka mladých lidí, kteří se s účastníky pouštěli do marných debat ohledně světonázoru. Kolemjdoucí na jinak frekventovaném prostranství před budovou filosofické fakulty většinou soudruzi o svém boji nepřesvědčili a jen málokterý se zastavil déle než na pár minut.