Ministerstvo se tak v nejbližších dnech, týdnech a měsících otřese několikrát v základech. Právu se podařilo získat Dobešovu strategii personálních a mzdových úspor pro rok 2011, která to potvrzuje.

Jen co se letošních personálních škrtů týká, Dobeš chce podle materiálu do konce roku ušetřit propouštěním 15 miliónů korun. „Ty poskytneme buď na platy nepedagogických pracovníků, nebo na pomůcky do škol,“ řekl Právu zdroj z kabinetu ministra.

Ministerstvo bez 17 přímo řízených organizací a bez lidí v úseku eurofondů placených z evropských peněz mělo loni 465 lidí. Na konci roku o šedesát méně. „Myslím, že můžeme jít hluboko pod tři sta úředníků samotného ministerstva. Že to může být takto efektivní,“ řekl již letos v lednu Právu ministr s tím, že se připravuje na další vlnu propouštění.

Aktuální Dobešův plán je „skromnější“, než ohlašoval. Podle materiálu má na konci roku 2011 pracovat na ministerstvu 360 lidí. Jenže pak přijde třetí mohutná vlna propouštění a židle se houpou i pod stovkami referentů v ministerských ústavech.

Zpočátku se Dobeš rozhodl přistoupit k zeštíhlení sekretariátů. „Sám jde příkladem. V kabinetu ministra měl každý odbor sekretariát. Nyní jsou již všechny tyto sekretariáty zrušeny a pro kabinet funguje jediný s 1,5 pracovním úvazkem proti původním pěti místům,“ dodal zdroj. Stejně se bude podle plánu ministra postupovat i v dalších sekcích úřadu.

Vedoucí oddělení skončí

V nejbližších dnech čeká rušení sekretariátů nejpočetnější úsek ministerstva – skupinu regionálního školství, které šéfuje náměstek Ladislav Němec; ta má dvě sekce a osm odborů s celkem 112 úředníky.

„Skupina se nejprve musí sestěhovat do jedné budovy – některé odbory totiž působí na detašovaných pracovištích – poté může začít snižování stavů. Zruší se sekretariáty odborů, které budou nově využívat zeštíhlené sekretariáty sekcí,“ uvádí materiál.

V několika nadcházejících dnech Dobeš přistoupí i ke změnám v jednotlivých odborech. Funkce ředitele zůstane i nadále zachována, ale ministr zruší v celém resortu pozice vedoucích oddělení, kteří vedou dva tři lidi.

Odbor nejčastěji sestává ze dvou tří oddělení. Desítky vedoucích na školství jen výjimečně řídí lidí více. Pokud o místo nepřijdou, budou zastávat pozici běžného referenta. „Místo vedoucích se zruší. Tím pádem se jim již nebude vyplácet příplatek za vedení,“ stojí v dokumentu.

Vznikne katalog míst

Personální škrty pak budou pokračovat napříč celou personální hierarchií ministerstva. „Tento proces čeká ministra a jeho tým v druhém pololetí roku. Vznikne katalog pracovních míst, zveřejněný na intranetu, s informacemi o všech referentských místech a jejich náplni práce. Počítáme, že v případě referentských míst můžeme dojít ke zjištění, že agenda se překrývá,“ popisuje materiál.

Audit už například zjistil, že přípravu vládních dokumentů měl na starosti jak úsek parlamentního a vládního servisu, tak i legislativní odbor.

Katalog připraví vrchní ředitel kabinetu ve spolupráci s personálním ředitelem, auditory a náměstky jednotlivých skupin. „Zároveň náměstci pověří své ředitele, aby připravili informace o všech svých referentech a jejich náplni práce,“ stojí v dokumentu.

Mračna nad ústavy

Další cestou, jak ministerstvo ušetří peníze, je podle Dobešova plánu přesun přímo řízených ústavů z pronajatých prostor do objektů ministerstva.

Stěhování se bude týkat například Výzkumného ústavu pedagogického, Národního institutu pro další vzdělávání, Fullbrightovy komise a dalších organizací. „V příštím týdnu dostane ministr na stůl konkrétní harmonogram stěhování tak, aby jednotlivé organizace mohly přistoupit k výpovědi z nájmu,“ sdělil Právu zdroj.

Jak již Dobeš oznámil, ze 17 ústavů spadajících pod ministerstvo mají nakonec zůstat jen tři. Z šesti stovek zaměstnanců jich zbude šedesát. Ministerstvo tak ročně ušetří další stamilióny.

Od 1. července se sloučí prvních šest organizací do dvou. První ústav vznikne sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.

Pro zajímavost například jen Cermat, který připravuje státní maturity, má 55 kmenových zaměstnanců. „K nim je nutné přičíst 845 projektových pracovníků, autorů, revizorů, členů expertních týmů a dalších,“ řekl Právu mluvčí státních maturit Petr Habáň.

Zeštíhlení organizací má pak na školství na starosti kontroverzní poradce Ladislav Bátora. Podle informací Práva se do něj s vervou pustil a již předkládá Dobešovi návrhy.

Celkové chystané personální změny v resortu navážou na ty, které proběhly loni či v prvním čtvrtletí letošního roku. Ministr zrušil třeba zmíněný úsek parlamentního a vládního servisu a zároveň sekci správy úřadu přetransformoval na odbor. „Od ledna jsme na mzdových nákladech ušetřili necelých 3,5 miliónu korun,“ konstatuje materiál.