Podle soukromých lékařů Hegerovy návrhy nepřináší zásadní pozitiva, a naopak by spíše škodily. Soukromí lékaři mají výhrady například k připravovaným změnám regulačních poplatků, které by podle nich existenčně ohrožovaly mnohá ambulantní zařízení. Vyplývá to z prohlášení zástupců koalice.

Sněmovna již projednává novelu zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, která mimo jiné zvyšuje poplatek za den v nemocnici z 60 na 100 korun.

V červnu chce ministr Heger do vlády předložit velkou novelu zákona 48 a tři reformní zákony. V nich mimo jiné má jít o zvýšení poplatku u specialisty z dnešních 30 na 200 korun, pokud k němu půjde bez doporučení praktického lékaře. U praktika by se poplatek zvýšil z 30 na 90 korun v případě, že u něj není registrován.

"Ať si poplatky vybírají pojišťovny samy"

Soukromí lékaři to nepovažují za vhodné. S poplatky nesouhlasí ani lékařská komora a tvrdí, že 200 korun u specialisty není ničím odůvodnitelné.

Lékařům se také nelíbí, že registrační poplatky mají být příjmem zdravotních pojišťoven a lékař by je pouze vybíral od pacientů. To je doslova zdvihá ze židle. „Když mají být příjmem systému, ať si je zdravotní pojišťovny vybírají samy,“ soudí prezident komory Milan Kubek. Dnes je to tak, že poplatek patří tomu, kdo ho vybere. Soukromý lékař ho může použít na rozvoj své praxe, což je vše od nákupu přístrojů až třeba po zaplacení nájmu. Stejně postupují
i nemocnice.

Lékaři TOP 09 proti kolegům

Lékaři Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové naopak reformní kroky ministra Hegera jednoznačně podporují. Považují je za systémové a jasně čitelné. Kritizují praktické lékaře a ambulantní specialisty, kteří vyzvali politiky k zastavení prací ve změnách na zdravotnictví. „Považujeme za nepatřičné, aby tato skupina hájící především vlastní zájmy zbrzďovala provádění reformních opatření. Kroky ministra Hegera jsou vedeny právě snahou zefektivnit i tento segment zdravotnictví,“ píše se v jejich prohlášení.

Vyšší regulační poplatky považují za správné. Budou prý fungovat jako určitá forma vstupu k lékaři a přitom volba lékaře bude zachována.