Událost Novinkám popsal Jan Richter, který v okamžiku pádu části sousoší procházel po Kampě v bezprostřední blízkosti Karlova mostu. Podle jeho slov došlo k pádu v neděli v 17:15, přičemž úlomek dopadl zhruba metr od vyděšených německých turistů, kteří místem rovněž procházeli.

Poškozené sousoší

Poškozené sousoší

FOTO: pro Novinky Jan Richter

Odlomení části sousoší potvrdila Alice Kačírková z Úseku restaurování a veřejných plastik GHMP. Památkáři odpadlou část sochy, kterou je ruka jedné ze tří karyatid (socha plnící nosnou funkci), převezli do depozitáře v Trojském zámku. Kačírková nechtěla spekulovat o důvodech pádu, nicméně podle prvotního ohledání je možné, že do sousoší nateklo, což spolu s výkyvy teplot vedlo k destrukci.

Úlomek dopadl jen těsně vedle procházejících turistů

Úlomek dopadl jen těsně vedle procházejících turistů

FOTO: pro Novinky Jan Richter

Jak bude sousoší opraveno, památkáři zatím nerozhodli. "Naštěstí se nikomu nic nestalo," uzavřela Kačírková.

Pohled z Kampy, kam úlomek dopadl

Pohled z Kampy, kam úlomek dopadl

FOTO: pro Novinky Jan Richter

Autorem sousoší  Sv. Vincenc Ferrerského a sv. Prokopa z roku 1712 je Ferdinand Maxmilián Brokoff. Sousoší znázorňuje sv. Vincence Ferrerského, který křísí nebožtíka v rakvi a z posedlého člověka vyhání ďábla. Opat Sázavského kláštera sv. Prokop odstrkuje berlou Satana.

Detail místa, kde došlo k odlomení

Detail místa, kde došlo k odlomení.

FOTO: pro Novinky Jan Richter