"Žalobu jsem zamítl vzhledem k tomu, že v roce 1945 došlo ke konfiskaci žalovaného majetku podle Dekretu číslo dvanáct tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. I kdyby soud vyšší instance tento můj názor nesdílel, myslím si, že by žaloba nebyla úspěšná ani z toho hlediska, že stát tyto lesní porosty již vydržel," odůvodnil svůj rozsudek soudce Jaromír Faltejsek.

Kinský chce 960 ha ve středních Čechách

"Znovu se samozřejmě odvoláme," potvrdil na místě právní zástupce žalobce Jaroslav Čapek. "Z hlediska rozlohy je ta třiceti dvou hektarová část lesa na Rakovnicku nepatrná. Ale z hlediska významu obrovská, protože je to součást velkostatku Zlonice, panství Zlonice, které zasahuje na tři dnešní okresy - Kladno, Litoměřice a Rakovník. Je to celkem asi tisíc hektarů lesa, o které se tu Kinský soudí," podotkla již dříve právní zástupkyně Lesů ČR Taťána Pišvejcová.

František Oldřich Kinský žádá ve středních Čechách navrácení celkem devíti set šedesáti hektarů pozemků, pěti budov a tří rybníků z majetku Lesů ČR.