Reformní étos oslovuje podle očekávání zejména příznivce koaličních stran. Největší podporu vyslovují snahám vlády stoupenci TOP 09 a ODS.  S výhradami či bezezbytku je přijímá 74 procent příznivců TOP 09 a 67 sympatizantů ODS.

"Mezi sympatizanty Věcí veřejných reformy takto většinovou podporu nemají," konstatuje průzkum s tím, že je podporuje pouze 44 procent z nich. Agentura však připomíná, že v případě VV je třeba brát výsledky jako orientační, neboť strana má v absolutních číslech jen malý počet příznivců.

"Podle očekávání stoupenci ČSSDKSČM reformy podporují jen v minimální míře, zvláště mezi potenciálními voliči KSČM je silně zastoupena skupina těch, kteří jsou zásadně proti navrhovaným reformám,"dodává průzkum.

Reformy lépe vnímají lidé s vysokoškolským vzdělání, z nichž je podporuje 46 procent respondentů. S nižším vzděláním podpora reforem klesá a u lidí vyučených či se základním vzděláním dosahuje zhruba čtvrtiny segmentu.

Za hlavního nositele reforem veřejnost vnímá ze 47 procent občanské demokraty. TOP 09 označuje za jejich hlavního strůjce 39 a VV 14 procent lidí.