Podle nespokojenců, kterým se nezamlouval plán ministerstva například na poučení o antikoncepci, by se děti měly o sexu dozvědět výhradně doma.

„Navrhovatelé jsou hluboce přesvědčeni, že jejich právem a právem jejich dětí je, aby témata jako příprava na sexuální život, sexuální identita apod. byla plně a výlučně vyhrazena rodičům nezletilých dětí. Pouze navrhovatelé jsou oprávněni rozhodnout o tom, jakým způsobem a v jaké době budou s těmito nesmírně citlivými a závažnými tématy jejich nezletilé děti obeznámeny,“ odůvodnili svůj návrh.

NSS ale jejich argumentaci nepřisvědčil. „Filosofických či náboženských hodnot se ve větší či menší míře dotýká celá řada vyučovaných témat a zpravidla není možné čistě z tohoto důvodu je zcela vylučovat z obsahu vzdělání,“ napsali soudci v čele s Lenkou Kaniovou.

Jedním dechem ale doplnili, že do budoucna zřejmě české soudy podobné spory čekají, ty už se ale budou týkat praxe, tedy konkrétního vyučování na té či oné škole.