Z údajů vyplývá, že šance na přijetí se celkově mírně zvýšila - o necelá tři procenta. Na některých fakultách je ovšem naopak až o deset procent horší, než v předcházejícím školním roce.

Kromě toho v příloze bude adresář všech vysokých a vyšších odborných škol. Pondělní Právo se dále bude podrobně věnovat studiu medicíny, především s ohledem na podmínky přijímacích zkoušek a na změny, které v organizaci zdravotnického školství nastanou po vstupu do EU. Absolventi zdravotnických a ošetřovatelských oborů snadno nalézají uplatnění a po vstupu do Evropské unie se to ještě zlepší.

Každý rok se vzdělávací nabídka na vysokých školách rozšiřuje, vznikají nové studijní kombinace. Nespoléhejme proto na staré informace.

Na medicínu i bez přijímaček

Čerstvou novinkou ve studiu všeobecného lékařství je na některých fakultách například přijímání studentů s vynikajícím prospěchem bez přijímacích zkoušek. Tato možnost i podrobné podmínky jsou na internetových stránkách příslušných škol detailně vysvětleny.

Prostudujme si internetové stránky také těch škol, kam se například kvůli vzdálenosti hlásit nechceme. Můžeme zde najít praktické informace využitelné při přípravě na přijímací zkoušky či při vybírání oborů na jiné vysoké škole.

Některé školy totiž popisují možnosti uplatnění absolventů, přinášejí seznam doporučené studijní literatury, ukázky přijímacích testů a podobně, jiné tento servis opomíjejí.