O jaký směr?

Myslím, že nastala doba, kdy demokratické strany, které jsou podle mého nejhlubšího přesvědčení ve Sněmovně pouze tři – ODS, TOP 09ČSSD –, musí komunikovat o vzniklé situaci. A jsem přesvědčen, že je povinností představitelů těchto tří stran hledat řešení z politické krize, které jsme svědky.

Takže podle vás je ve hře i varianta vlády ODS-ČSSD, což soc. dem. odmítají?

Je třeba nejprve nalézt pevnou sněmovní většinu, poté řešit vládu. A sněmovní většina se musí dohodnout na klíčových věcech. Od reforem až po případný volební systém do budoucna. Protože, myslím si, jsme neustále svědky toho, že volební systém, který je u nás zaveden, není schopen vytvořit stabilní vládu.

Měla by se tedy ODS domluvit s ČSSD? Nebo vytvořit vládu tří stran, které jste zmiňoval?

O tom se bude u nás ještě hodně debatovat, teď jsme poměrně často v kontaktu. Grémium a Petr Nečas má na stole skutečně ještě jiné varianty než setrvávání v dosavadním koaličním projektu. A to takové varianty, aby zůstal premiérem a aby ODS i TOP 09 splnily značnou část svého programu, se kterým šly do voleb.

Jak by pro takový projekt našel Nečas ve Sněmovně podporu?

Nemá smysl teoretizovat, je třeba některé věci občas zkusit. Hlasování o důvěře vládě je standardní, klasický politický mechanismus. Myslím si, že je potřeba do toho zkusit jít, a to i bez Věcí veřejných. A rozhodně nic nevzdávat.

ODS navrhuje, aby na vnitro nastoupil nezávislý odborník. VV jsou proti. Ustoupí občanští demokraté v případě, že se rozhodnou pro pokračování koalice, ze svého požadavku?

Já to řeknu jinak. Zásadní otázkou dneška je, zdali mají demokratické strany ve Sněmovně spolupracovat se subjektem zvaným Věci veřejné, u něhož se ukazuje, že dost pravděpodobně do společnosti demokratických politických stran nepatří.

Nemění ale situaci nahrávka poslankyně Kočí?

Rozhodně ne. Je nesprávné posuzovat jednotlivé věci, které se objevují v jednotlivých dnech, ale je potřeba podívat se na to, jak VV fungují uvnitř. Je třeba zamyslet se nad touto stranou, která neumožňuje svobodné hlasování ani vlastním poslancům, která používá prostředky, které nepatří do demokratické politiky. Je třeba zamyslet se nad tím, jestli je skutečně partnerem pro stranu typu ODS, dokud poslanci VV fungují na směnky, pokud se v médiích neustále objevují nahrávky, štěnice a podobně, pořizované téměř vždy lidmi z VV. A já osobně zastávám názor, že s takovými subjekty nemají politické strany a zejména ODS spolupracovat.

Můžete vyloučit, že by šlo v tomto případě o dlouhodobě připravovaný puč proti Věcem veřejným z dílny ODS, kdy je ale hlavním cílem útoku premiér?

Mohu absolutně vyloučit, že by kdokoli z ODS tímto způsobem připravoval převrat proti Petru Nečasovi. A myslím si, že pokud jde o Věci veřejné a o to, co je známo, tak nešlo o žádný puč, pouze o to, že někteří členové VV vlastně pochopili, čeho jsou součástí a z té strany vystoupili, nebo byli vyloučeni.

Podle nahrávky měl puč připravovat šéf klubu ODS Tluchoř.

S panem Tluchořem komunikuji relativně často a musím říct jediné: nikdy mě neinformoval nebo neříkal nebo nežádal, abych já nebo někdo jiný podnikl jakékoli kroky proti Petru Nečasovi. Myslím si, že kdyby toto chtěl, tak by mi to řekl.