Jak hodnotíte vyjádření prezidenta Klause, že neučiní další kroky bez toho, aby mu premiér Nečas sdělil plán B?

Domnívám se, že pan prezident chce získat určitý čas pro to, aby se mohl v politické situaci zorientovat. Zejména pokud jde o hloubku koaliční krize. Nicméně, určitě i pan prezident ví, že nemůže podle Ústavy odmítnout návrh na změny ve vládě, jestliže mu je předloží předseda vlády. Vnímám to spíše jako jakousi pauzu, ale pokud premiér Nečas bude trvat na svých návrzích na změny ve vládě, pan prezident musí v souladu s Ústavou takovému návrhu vyhovět.

Jsou nejlepším řešením vládní krize předčasné volby?

Především, jde o krizi pravicové vlády. V tuto chvíli tady ještě existuje formálně koaliční smlouva, kterou zatím žádná z koaličních stran nevypověděla. Podle mého názoru nejbližším možným krokem by mělo být ověření si toho, zdali pravice má většinu hlasů v Poslanecké sněmovně. K ověření může dojít za prvé tím, že premiér sám požádá o hlasování o důvěře vládě. To by byl logický krok. Pokud to premiér nebude mít odvahu učinit, pak takovýto návrh předloží ČSSD s tím, že by se hlasovalo o vyjádření nedůvěry vládě. Pouze takovéto hlasování může ověřit, jestli ještě existuje pravicová koalice 118 hlasů, nebo zdali se tato koalice už fakticky rozpadla. A pokud by v takovémto hlasování bylo zřejmé, že už vláda nemá nadpoloviční většinu poslanců, tak by řešením bylo jednání o nových volbách.

Stále tedy platí, že v pátek na předsednictvu soc. dem. proberete variantu vyvolání hlasování o nedůvěře vládě?

Ano, nás čeká celá řada důležitých jednání v závěru týdne. Ve čtvrtek se sejde poslanecký klub, v pátek předsednictvo strany a v sobotu ústřední výkonný výbor. Na těchto jednáních ČSSD rozhodne, zda vyvolá proces hlasování o nedůvěře vládě. V případě, že premiér do té doby nezveřejní záměr hlasovat o důvěře vládě, pokládám takovýto krok ze strany soc. dem. za logický. Myslím, že nikdo nemá zájem na prodlužování této krize. Musí se jasně ukázat, zdali vláda má ve Sněmovně většinu 118 hlasů, nebo se tato většina rozpadla. Pokud se ukáže, že se tato většina rozpadla, tak je potřeba jednat o nových volbách.

Pokud by padla vláda, jste připraven na variantu, že by vás prezident pověřil sestavením vlády jako předsedu vítězné strany ve volbách?

Především, takovéto pověření může prezident udělit pouze v situaci, kdy vládě bude vyjádřena nedůvěra nebo nezíská důvěru. Zatím je myslím předčasné o tomto hovořit, takovéto hlasování ve Sněmovně ještě neproběhlo. Ale platí, že prioritou soc. dem. jsou nové volby. Pokud se podíváme na rozložení sil ve Sněmovně, tak to neumožňuje ČSSD sestavit takovou vládu, ve které by mohla realizovat svůj program. Nemůžeme sestavit vládu s komunisty, VV se již zkompromitovaly, to znamená, také s nimi není možné sestavit vládu.

Pokud jde o TOP 09ODS, tam jsou příliš velké programové rozdíly, než aby s těmito stranami mohla ČSSD ve vládě napravovat chyby reforem Topolánkovy a Nečasovy vlády. V případě, že vláda padne, je pro nás prioritou číslo jedna jednat s politickými stranami o nových volbách.

V posledních dnech se objevují pokusné balónky v souvislosti s velkou koalicí ČSSD s ODS. Je pro soc. dem. taková varianta absolutně nepřijatelná, nebo by přicházela v úvahu v případě velké krize?

V minulém volebním období Sněmovna schválila změnu Ústavy, která již platí a která umožňuje relativně rychle vypsat nové volby. Racionálním řešením by byly právě nové volby. To je pro soc. dem. priorita, pokud se rozpadne pravicová koalice. Zatím se ještě formálně nerozpadla, to si ověříme pouze hlasováním ve Sněmovně. Pokud jde o ona možná spojení, už jsem popsal naši pozici ve Sněmovně. S KSČM nemůžeme vytvořit vládní koalici, VV se zkompromitovaly a s TOP 09 a ODS nás dělí velké programové rozdíly. Tím odpovídám i na tu vaši otázku.

Nebyl jste už kontaktován některými činiteli koaličních stran za účelem jednání?

My přirozeně budeme aktivně mapovat v příštích dnech situaci ve vládní koalici tak, abychom věděli, jak hluboká je tato krize a zda skutečně povede k rozpadu vládní koalice. Zatím ani jedna z vládních stran nevypověděla koaliční smlouvu. Premiér navrhl do značné míry jednostranně rekonstrukci části vlády, ale zatím není zřejmé, zda se vládní koalice rozpadla. Navíc také není zřejmé, do jaké míry pokročil rozklad či rozpad poslaneckého klubu VV.