„Nad ránem se změnil směr větru, teď to všechno letí přímo na nás. Musela to dýchat spousta dětí, které šly ráno do školy,“ zavolal do redakce Práva jeden z obyvatel sídliště v Chropyni.

„Je pravda, že došlo ke změně směru větru. Dým předtím mířil jen do tří ulic, z nichž byli lidé od pátku do neděle evakuováni. Znovu zasedá krizový štáb města, na kterém se bude rozhodovat jaký zvolit další postup v likvidaci požáru. Vítr stále unáší kouř z požářiště směrem k sídlišti a je cítit jeho zápach. Hasiči chemici pokračují v měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší a informace předávají na krizový štáb i veliteli zásahu,“ potvrdil informaci mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Cisterny a výšková technika nadále chrlí velké množství vody a pěny do poslední zóny hašení, kde je stále několik skrytých a hořících ohnisek malého rozsahu. „Tato místa je nutné soustavně hasit a zabránit případnému dalšímu rozhoření na zničený plastový materiál.

Z požářiště stále stoupá oblak kouře, který může být pro občany města nepříjemný. Značnou část kouře tvoří také vodní páry z hasební vody,“ řekl Mitáček.

K velkému ulehčení hasičů, samosprávy a obyvatel města došlo v neděli, kdy se hasičům za pomoci těžké techniky podařilo prorazit k největšímu ohnisku požáru a začít poslední fázi úplné likvidace ohně a jeho následků.

Požár v Chropyni označují hasiči za nejsložitější událost ve Zlínském kraji za mnoho let.