Platforma ŠumavaPro spojuje organizace, vědce a osobnosti, kteří vyzývají ministra životního prostředí Tomáše Chalupu (ODS), aby nepustil těžařské firmy do některých nejcennějších částí Národního parku Šumava a nenechal vykácet lesy ponechané přírodě.

Apeluje také na to, aby ministr zabránil zástavbě, která by poškodila přírodně cenné lokality či krajinu.

„Důvodem vzniku platformy ŠumavaPro jsou obavy z plánovaných kroků ředitele parku Jana Stráského, které popírají smysl existence národního parku,“ řekl Kohel.