Předsedovi výboru Miroslavu Antlovi (za ČSSD) navíc v novele chyběla nějaká přechodná lhůta k zavedení nových pravidel. "Mám velký problém jako trestní právník s tím, že policie nemůže prohlásit jakousi benevolenci, musí okamžitě jednat," uvedl Antl.

Na výsledku jednání výboru se podepsalo i to, že obhajovat novelu nepřišel žádný z jejích poslaneckých předkladatelů, aby problém případně vysvětlili.

Legální zboží

Senát jako celek bude novelu schvalovat ve středu poté, co normu předjedná ještě zdravotnický výbor horní komory. Novela byla reakcí na nárůst nabídky nových narkotik hlavně na severu Moravy. Obchody, kde se nyní dají tyto drogy legálně koupit, zakládají polské společnosti. Podle původních předpokladů se tato narkotika dovážela z Polska, policie ale objevila jejich výrobnu v Českém Těšíně. [celá zpráva]

Novela do seznamů omamných a psychotropních látek doplňuje celkem 33 položek. Mezi látkami, které by měla novela zakázat, jsou například butylon, flefedron, mefedron, methylon, nafyron nebo salvinorin A. Novela také doplňuje seznamy látek, s nimiž mohou nakládat pouze oprávněné osoby, o karfentanil, tapentadol a ketamin.

Kubera se bál o whisky

Především zástupci ČSSD ve výboru apelovali na to, aby se seznamy látek mohly doplňovat operativněji, například formou vládního nařízení. Důvodem je to, že nové drogy se do seznamů, které tvoří přílohu k zákonu, dostávají nejdříve s půlročním zpožděním. Tato forma by ale podle právníků znamenala změnu koncepce zákona o návykových látkách, neboť povinnosti lze ukládat pouze zákonem.

Senátor ODS Jaroslav Kubera nicméně varoval před unáhleností a benevolentností zamýšlené změny, neboť do seznamu by se podle něj mohly lehce dostat i méně společensky nebezpečné látky, třeba whisky.

Nové syntetické drogy se šíří v Evropě podle předkladatelů už asi tři roky. Protože nejsou na seznamu omamných a psychotropních látek, nakládání s nimi není trestné. Látky přitom prý představují závažné riziko, a mohou vést až k úmrtí uživatelů. Látky, které poslanci navrhují přidat do seznamu, patří mezi drogy, které se už na evropském a českém trhu nabízejí, nebo se jejich rozšíření v nejbližší době očekává.