„Nelze spoléhat na to, že blížící se konec mandátu, s jistým výhledem na možnost si jej prodloužit, neovlivní soudce v rozhodování, které může mít vliv na ty, kteří o jmenování rozhodují,“ řekl Rychetský s tím, že možnost opakování mandátu ústavních soudců je v zemích Evropě unikátem.

S Rychetského názorem se ztotožňuje i místopředsedkyně ÚS Eliška Wagnerová. Také podle ní by pomohlo, kdyby nemohli být soudci jmenováni opakovaně. Soudce navrhuje prezident a schvaluje Senát.

Rychetský se v rozhovoru vrátil i k rozsudku ohledně opakování pražských komunálních voleb. Ústavní soudci podle něj nepochybovali o tom, že rozparcelováním hlavního města na sedm volebních obvodů "došlo jak k omezení soutěže politických stran tak práva menšiny na ochranu". Podle rozhodnutí pléna však nebyla překročena tolerovatelná hranice. [celá zpráva]

Rychetský spolu s dalšími čtyřmi soudci zaujal k tomuto verdiktu nesouhlasné stanovisko, které bylo tradičně zveřejněno spolu s rozsudkem.

Do politiky prorůstá byznys

Rychetský v HN zmínil i "celkový úpadek politické kultury", který souvisí s prorůstáním ekonomických zájmů do politiky a korupcí.

"Jsem ale přesvědčen, že stávající společnost, a tím myslím i její politickou reprezentaci, není způsobilá ani schopná tento problém vyřešit. Jen o něm mluví. Proto jsem zastáncem integračních procesů v rámci Evropy, protože co nedokážeme sami, to může vyvolat tlak vnějšího prostoru," konstatoval v rozhovoru předseda soudu.