Sociologové zkoumali názory lidí na své životní poměry mimo jiné ve vztahu ke vzdělání dotázaných. Z toho vyplynulo, že za chudé se pokládají spíše lidé se základním nebo středně odborným vzděláním.

Vývoj vnímání chudoby (v procentech)
Rok 19931995199820002003200720102011
Procento 3929384436343844

Mezi lidmi se základním vzděláním pokládá svou rodinu za chudou 54 procent dotázaných. U lidí s výučním listem jich je rovná polovina. U lidí s maturitou má pocit chudoby 37 procent a u absolventů vysokých škol jen 29 procent.

Čím větší rodina, tím méně chudoby

Zajímavé byly výsledky průzkumu při zohlednění počtu členů domácností. Ukázalo se totiž, že čím méně lidí v domácnosti žije, tím spíše se cítí být chudými. Například lidé, kteří žijí sami, se z 53 procent cítí být chudými, naproti tomu pěti a vícečlenné rodiny se mají za chudé jen z 35 procent.

Máte pocit, že jste chudá rodina? Podle počtu členů domácnosti
 Určitě ano Spíše anoSpíše neUrčitě ne
Jedna osoba1241389
Dvě osoby1238437
Tři osoby7335010
Čtyři osoby8 265412
Pět a více9264421