Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění má umožnit, aby si pacient připlácel za nadstandard. Standard zdravotní péče by v podstatě bylo vše, co se dnes na zdravotní pojišťovnu poskytuje. Některé speciální výkony nebo materiály by byly zařazeny do nadstandardní péče. Pokud by se pacient pro ni rozhodl, platil by rozdíl mezi standardní péčí a nadstandardní. Jde například o lepší umělé klouby.

Práva a povinnosti pacienta

V návrhu zákona o zdravotnických službách ministerstvo stanovuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotnických služeb a zdravotnických pracovníků. Například praktický lékař bude muset zajistit o své registrované pacienty péči nepřetržitě, a to včetně prohlídek těl zesnulých.

Pacient bude mít právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu, zákon stanoví za jakých podmínek. Rovněž určí, kam se může pacient obrátit se svojí stížností na postup šetření. Nejdříve se bude muset vyjádřit poskytovatel péče a při nesouhlasu se pacient obrátí na krajský úřad.

Pokud by pacient měl podstoupit vážný zdravotní výkon, například amputaci končetiny nebo ozařování v důsledku onkologického onemocnění, bude mít právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým lékařem, a to na náklady pojišťovny.

Pacienti budou před zákrokem poučeni

Návrh zákona o specifických zdravotních službách upravuje například podmínky pro asistovanou reprodukci, umělé ukončení těhotenství, sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví nebo ochranné léčení. Pacient vždy bude muset být před svědky poučen o výkonu, následcích a rizicích, a poté toto poučení podepsat.

Zákon také stanoví, že poskytovatel zdravotní služby, například nemocnice, může pacientovi zakázat konkrétní návštěvy, používání telefonu a nepovolit mu ani vycházku.

Třetím reformním zákonem, který Heger předloží co nejdříve, je zákon o záchranné službě. Stanovuje dobu dojezdu záchranky v rozmezí 10 až 20 minut (dosud 15 minut), a to v návaznosti na vzdálenost a přírodní podmínky. Pokud by při poskytování pomoci byl ohrožen život či zdraví záchranářů, zákon dovoluje ji neposkytnout.

K9 rozhodla, že se nebudou zvyšovat poplatky nad rámec koaliční smlouvy.