Česká televize přezkoumávala diplomové práce předních brněnských politiků a narazila na formální nedostatky. K posouzení je dostala politoložka a šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Podle ní neměla vůbec projít práce Romana Onderky a náměstkyně primátora pro školství Jany Bohuňovské (ODS). Problém měla Dvořáková také s bakalářskou prací náměstka pro technickou oblast Ladislava Macka (ČSSD), ale zřejmě by ji nezamítla. Zásadní chyby naopak nezaznamenala u práce Olivera Pospíšila (ČSSD).

Nad kvalitou závěrečných prací kroutil hlavou také prorektor Masarykovy univerzity v Brně Antonín Slaný, který je rovněž od ČT dostal k posouzení.

Onderka získal bakalářský titul před dvěma lety na soukromé Vysoké škole Karla Engliše v Brně. Dvořáková hodnotila pouze formální stránku věci, obsahem se nezabývala. „Práce neměla vůbec žádný odkaz na použité zdroje, nejde poznat, co je autorské a co je ocitované. To je nepřípustné, taková práce by ani neměla být k obhajobě připuštěna,“ řekla Dvořáková.

"Bohuňovská by před volbami ráda titul"

U magisterské práce Bohuňovské, která má inženýrský titul ze soukromé Rašínovy vysoké školy, se objevilo více pochybností. V diplomové práci jsou podle Slaného chyby, které ovšem nejsou patrné u její bakalářské práce. ČT navíc získala vyjádření oponentky, pedagožky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Aleny Kopfové, která prozradila, že Bohuňovské navrhovala známku F jako nevyhovující. Přesto dostala politička D.

Kopfová se podle svých slov setkala i s náznaky protekce. Když odevzdávala svůj posudek na studijním oddělení, zaměstnanci jí sdělili, že Bohuňovskou před volbami nepotěší. „Nepochopila jsem, proč se mě ptali na to, jestli vím, čí práci jsem takto zhodnotila. Ohodnotila jsem text nezávisle na tom, kdo je autorem a v jakém je postavení,“ řekla ČT Kopfová. Zaměstnanci ji pak údajně ujistili, že vedoucí práce Vladimír Odehnal dá Bohuňovské lepší posudek.

Rašínova škola bez akreditace

„Obě práce (bakalářská práce Onderky i diplomová práce Bohuňovské) jsou na velice nízké úrovni, jsou pouze na úrovni popisu a konstatování. V pracích se popisují elementární skutečnosti, které, dle mého soudu, nemohou být obsahem závěrečné práce. Ani v jedné z prací nejsou vyjadřovány názory autora, není tam žádný podpůrný analytický komentář, který by vedl k racionálnímu závěru práce a tím i naplnění jejich cílů,“ sdělil své stanovisko ČT Slaný.

U práce Ladislava Macka se sice Dvořáková pozastavila, ale nenarazila na větší vady. „Nebyla by pravděpodobně hodnocena jako špičková práce, protože tam jsou chyby ve způsobu citování a v počtu odkazů. Práce ale odpovídá kvalitě bakalářských prací na běžných vysokých školách," okomentovala práci Dvořáková.

Macek si ale na stejné škole nebude moci magisterské vzdělání doplnit. Akreditační komise ministerstva školství totiž začátkem roku odebrala Rašínově vysoké škole akreditaci pro udělování magisterských titulů.