Magistrátu nadřazená státní instituce totiž zlínské radnici nařídila poskytnout Maděrovi údaje bezplatně. Zlín totiž podle kraje odeslal žadateli výzvu k úhradě nákladů s jednodenním zpožděním.

„Ano, poslali jsme ji ne patnáctý, ale až šestnáctý den. S touto skutečností zákon o svobodném přístupu k informacím ale nikterak nespojuje zánik nároku města na úhradu za poskytnutí informací. Výklad krajského úřadu je pro nás proto překvapující a neztotožňujeme se s ním,“ uvedl mluvčí města Zdeněk Dvořák.

Chceme znát stanovisko soudu, může to být do budoucna precedens.radní Aleš Dufek

Podle právníka zlínské radnice město v nejbližší době podá ke krajskému soudu žalobu o zrušení dvou rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje. Ta se týkala jednak snížení úhrady nákladů za vyhledání informace pro Luďka Maděru z 32 294 na 5 219 korun a následně bezplatného předání informace kvůli nedodržení patnáctidenní lhůty.

„Zlínský kraj se zcela detailně nezabýval našimi návrhy a námitkami vznesenými v průběhu řízení o stížnosti žadatele o poskytnutí informace. Navíc obě rozhodnutí kraje jsou v rozporu s právním stavem v České republice, kdy krajský úřad nám odmítl uznat náklady na zpracování požadovaných informací a konstatoval, že neodesláním výzvy ve lhůtě automaticky ztrácíme nárok na poskytnutí finančních prostředků za vyhledávání informací,“ poznamenal právník zlínského magistrátu Daniel Novák.

Podle radního Aleše Dufka museli úředníci obrátit přes osm tisíc listů a závěrečná zpráva je obsažena na 180ti stranách dokumentu. „Chceme znát stanovisko soudu, může to být do budoucna precedens pro další podobné případy,“ doplnil Dufek.

Došlo k mimořádnému protahování celé věci. Bez obstrukcí by mohla být vyřízena za 15 až 25 dní.spoluautor zákona

Krajský úřad si za svým názorem stojí. „Trváme na tom, co je uvedeno v obou rozhodnutích, jež se týkala žádosti Luďka Maděry na poskytnutí informací požadovaných po Magistrátu města Zlína,“ potvrdila Právu vedoucí odboru právního krajského úřadu Renata Navarová.

Luděk Maděra se informace o mimořádných odměnách vedoucích pracovníků města, které požadoval bez uvedení jejich konkrétní výše, domáhal půl roku. Podle spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka se magistrát dopustil obstrukce.

„Došlo k mimořádnému protahování celé věci. Bez obstrukcí by mohla být vyřízena za 15 až 25 dní,“ uvedl již dříve v rozhovoru. První Maděrovu žádost Zlín odmítl a začal se jí zabývat až na základě rozhodnutí Zlínského kraje, v další fázi město po Maděrovi požadovalo upřesnění, zda chce údaje o vedoucích zlínské radnice nebo jiné instituce.

Stanovíme nejvyšší možnou částku a přes tento limit nepůjdeme ani v případech, kdy na to budeme mít podle sazebníku úhrad nárok.náměstek primátora

Následně žadateli vyúčtoval za 170 hodin a 39 minut času stráveného vyhledáváním informací přes 32 tisíc korun. Na základě kauzy Maděra zveřejněné v deníku Právo se vedení zlínského magistrátu rozhodlo po lidech za poskytnutí informace požadovat částky maximálně v řádu tisíců korun.

„Stanovíme nejvyšší možnou částku a přes tento limit nepůjdeme ani v případech, kdy na to budeme mít podle sazebníku úhrad nárok. Je to z naší strany další krok, jak zajistit maximální informační vstřícnost vůči veřejnosti,“ sdělil náměstek primátora Ondřej Běták.