Radiaci naměřily přístroje Státního úřadu radiační ochrany. Podobné množství radiace naměřily úřady také ve Švédsku, Finsku, Polsku a Bulharsku. Radiace se nad evropský kontinent dostala přes Atlantický oceán.

"Byla detekována stopová množství  radionuklidů jódu  a césií řádově v mikro Bq (1Bq je jednotkou aktivity radionuklidů) v kubickém metru vzduchu," uvedl SÚJB.

Úřad uvedl, že nyní naměřené množství částic je desettisíckrát nižší než v době černobylské katastrofy. "A ani tyto hodnoty nevedly k přímému ohrožení zdraví," připomněli odborníci.

Obavy nejsou na místě

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) uvedl, že nejde o žádný "radioaktivní mrak", ale "o stopová množství radioaktivních látek unášená kolem země výškovým prouděním vzduchu, a to v takovém množství, že pokud budou vůbec u nás zaznamenána, pak na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů".

"Žádná opatření radiační ochrany není třeba přijímat ani celospolečensky, ani individuálně, a všechny obavy z ozáření obyvatel ČR jsou bezpředmětné," konstatoval SÚJB.