Hejtman hodlá záležitost postoupit soudu. "Počkám na všechny podklady a pak to předám právníkům. Bude to jakýsi spor Davida Ratha versus Poslanecká sněmovna. Myslím, že je to o sporu o míru svobody slova v naší zemi a o tom, zda smíte říkat pravdu, i když je nepříjemná," dodal po jednání Rath.

Proti pokutě ve Sněmovně nejprve protestoval. „Není to dobrý signál. Važme si svobody, kterou v této zemi máme. Svoboda, kde jinde než v parlamentu, by měla být nejširší. Musíme si říkat, co chceme, dokud se to nedostane za hranici fyzických útoků,“ vymezil hranice svobody projevu Rath. Kromě toho si stěžoval, že sám Kalousek je ve svých projevech také často nevybíravý a své protivníky také uráží.

Nato si vzal slovo Kalousek a pokojným hlasem pronesl: „Nepovedu polemiku, co je či není vhodné. Poslechl jsem si rešerši některých mých z kontextu vytržených výroků, a proto teď žádám o prominutí všechny, kterých se mohly dotknout.“

Čtěte také: Rath chce disciplinární řízení s Kalouskem za "blbce a troubu"

To naoko přimělo i Ratha ke smířlivějšímu postoji. „Vnitřně jsem velmi spokojen, jestli ta pokuta způsobí to, že pan Kalousek bude vystupovat pokorně tichým hlasem a nebude nikoho urážet, tak mi to za to stojí. Zdá se, že už teď pije méně a potácí se tu pod vlivem alkoholu mnohem méně často, ba dokonce bych řekl, že abstinuje,“ svěřil se poslancům Rath.

Vzápětí však Kalouska napadl, že před poslanci pouze hraje divadýlko o pokoře, přičemž odkázal na čtvrteční Kalouskovo prohlášení, v němž vzkázal ministru obrany Alexandru Vondrovi (ODS), že má-li v sobě kouska cti, měl by odstoupit.

„Měl jste ale také říci, jaké hračky vám a vašim kamarádům Vondra hodil do kanálu, na jaké kuří oko vám tam šlapal, jaké účty si s ním vlastně vyřizujete. Pokora není jen divadýlko, takže na sobě ještě zapracujte,“ uzavřel diskuzi Rath.

Předtím si ale ještě postěžoval na to, že mandátový a imunitní výbor v jeho případě měřil dvojím metrem, jelikož Kalouska za urážlivé výroky netrestá. Proti tomu se ohradila členka výboru Karolína Peake (VV) s tím, že výbor se zabývá jen předloženými stížnostmi a Rath žádnou nepodal. Rathovi se také nelíbilo, že nikdo neposuzoval „merito věci, zda je správné, aby se tu ministr občas potácel opilý“. „Takže to bereme asi jako normu,“ odpověděl si poslanec.