Jednotné testy jsou sice dány zákonem a startují už 2. května. Někteří maturitní komisaři se ale bouří a pokládají funkce. Cermat, organizace ministerstva školství, jež zkoušky připravuje, podle nich porušuje platnou legislativu.

Učitel, jenž je jmenován komisařem, je podle pravidel ze své školy vyslán na jinou. Zde rozdává testy, podle přesných pokynů je digitalizuje a zasílá Cermatu k vyhodnocení. Komisaři očekávali, že s nimi Cermat uzavře dohodu o provedení práce jako při podzimní maturitní generálce. „Teď však vyšlo najevo, že trvá na smlouvě jiné,“ řekl Právu ředitel brněnského gymnázia ve Vídeňské ulici Pavel Faltýsek.

Rozpory ve smlouvách

Několik tisíc učitelů, kteří funkci komisaře přijali, budou sice vykonávat závislou činnost podle přesných pravidel Cermatu, přitom však musí podle Faltýska paradoxně uzavřít dohodu podle paragrafu 51 občanského zákoníku. „Ta jim vůbec neposkytuje ochranu pracovně-právního vztahu. Týká se to zejména otázek odpovědnosti za škodu,“ upozornil ředitel.

Smlouvou se podle něj Cermat de facto zbavuje odpovědnosti za průběh maturit ve školách. Přitom nová maturita má být centralizovanou zkouškou v režii státu.

Rozzlobený maturitní komisař Jindřich Svoboda z téže školy zdůraznil: „Smlouva podle občanského zákoníku není nijak zvláště upravena. Například se používá, když občané uzavírají dohodu o úklidu sněhu. Je to jen smlouva o poskytnutí odměny s tím, že komisař dělá všechnu svoji činnost na vlastní odpovědnost.“

„Hrozba daňových deliktů“

Podle Svobody se jedná o obcházení zákoníku práce, který stanovuje, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. „Činnost maturitního komisaře je totiž závislá práce. Je prováděna za odměnu stanovenou hodinovým tarifem, kterou vyplácí Cermat. Je konána podle detailních pokynů Cermatu v přesně stanovené pracovní době. Je konána s pomůckami dodanými a vlastněnými Cermatem,“ upozorňuje Svoboda.

Připomíná také, že komisaři budou muset příjem danit, třebaže Cermat tvrdí opak. „Česká daňová správa, na kterou jsem se obrátil s dotazem, tvrdí naprostý opak než Cermat. Ten tak může vystavovat komisaře velkému riziku postihu za daňový delikt,“ uvedl Svoboda. Ředitel Faltýsek dodává, že Cermat učitele uvedl v omyl. Právo má k dispozici jak pokyn Cermatu komisařům, tak vyjádření daňové zprávy. Skutečně jsou v rozporu.

Komisař: „Je to nepřijatelný nátlak“

Svoboda se na základě těchto skutečností rozhodl jmenování komisařem odmítnout. „Cermat na tento fakt reagoval zcela nezákonným způsobem. Rozhodl o tom, že na naši školu oplátkou za mé odmítnutí funkce nevyšle komisaře a vystavuje tak celou instituci, studenty a vedení školy nejistotě ohledně konání společné části maturitní zkoušky,“ řekl Svoboda.

Cituje z dopisu Cermatu řediteli školy: „Komisaři, který byl přidělen vaší škole, bude škola odejmuta a bude mu přiřazena škola, kde měl vykonávat funkci jeden z vašich komisařů. V současné době nemáme k dispozici komisaře pro vaši školu a do vyřešení celé situace nebudeme vaší škole komisaře přidělovat.“

Tímto hrozí, že se na gymnáziu nebudou státní maturity v rozporu se zákonem konat. V legislativě přitom není ani zmínka o tom, že Cermat může odnímat komisaře již jednou jmenovaného pro jakoukoli školu.

„Osobně celou tuto kauzu vnímám jako zcela nepřijatelný a zřejmě nelegální nátlak na mou osobu a celou naši školu ze strany Cermatu,“ konstatuje Svoboda. Stanovisko Cermatu se Právu nepodařilo získat. Na dotazy dlouhodobě nereaguje.

Podle informací Práva není případ brněnského gymnázia ojedinělý. „Máme další problematickou školu, která zcela bojkotuje maturity. Teď s ní jednáme, jak se postará o své studenty,“ řekl Právu zdroj z ministerstva školství.