„Institut mimořádného jednání by měl být používán s mírou, kdy například hrozí nebezpečí z prodlení. To se ale neděje, svolání dnešního zastupitelstva je nesmyslné,“ řekl pražský lídr TOP 09 Zdeněk Tůma.

Mimořádné zastupitelstvo mělo vyslovit nesouhlas se záměrem návrhu rozpočtového určení daní, díky kterému by měla metropole každoročně přijít o 1,1 miliardy korun, které dostává od státu.

Podobně měli zastupitelé nesouhlasit s návrhem Superstrategie ministerstva dopravy, podle kterého by se mělo například zdržet dobudování některých důležitých úseků Pražského okruhu.

Tůma však reagoval, že pražské zastupitelstvo by nemělo fungovat jako připomínkové místo vládních návrhů. Třetím bodem na programu je návrh na poskytnutí půjčky Kongresovému centru Praha (KCP) ve výši 78 miliónů korun na letošní splátku dluhu KCP.

„To mohlo být klidně projednáno příští týden na řádném jednání zastupitelstva. TOP 09 chce pracovat, ale nebude podporovat politikářskou šou. Berte tento projev jako omluvenku zastupitelů TOP 09,“ dodal Tůma a TOP 09 opustila jednání.

Zastupitelstvo však zůstalo usnášeníschopné, zastupitelé za ODS, ČSSDKSČM v jednání pokračují a zatím vyjadřují svůj údiv a pohoršení nad jednáním TOP 09.