Jak se měla vzápětí dozvědět místostarostka České Třebové Jaromíra Žáčková (ČSSD), šlo o společnou výpravu blízkých i vzdálených příbuzných, kteří se vydali na východ Čech, aby si ověřili, zda se v České Třebové skutečně narodil jejich společný předek, dědeček Setti.

„Potřebovali informace o Orestu Settim, který se tady u nás měl údajně narodit v roce 1916,“ popisovala Právu důvod nečekané návštěvy místostarostka České Třebové Jaromíra Žáčková (ČSSD). V nepřítomnosti starosty se o početnou návštěvu musela na radnici postarat, poskytnout jí nejen improvizované občerstvení, ale především zaprášené knihy městské matriky.

Historici specializovaní na první světovou válku připouštějí, že požadavek měl svou logiku. Koncem roku 1915 a v roce 1916 úřady Rakouska-Uherska, pod které tenkrát sever Itálie spadal, před postupující frontou vystěhovaly násilím stovky italských rodin a vyslaly je zvlášť vypraveným vojenským vlakem na Moravu i na dnešní Českotřebovsko.

„Jejich potomci vzpomínají dodnes vděčně na to, jak jejich rodiny byly přijaty, jak mohly žít do konce války, než jim byl umožněn návrat, v českých a moravských rodinách,“ potvrdila ředitelka Městského muzea v České Třebové Jana Voleská. A právě mezi vystěhovanými Italy, kteří se po válce vraceli domů, byli zřejmě i rodiče hledaného předka rozvětveného příbuzenstva z Trenta.

Pravdu vydala matrika z Dlouhé Třebové

„Zburcovali jsme naše matrikářky, aby hledaly doklad o tom, že Oresto Setti se narodil právě u nás, protože v italských dokladech měl napsáno místo narození Boehm Treubau,“ popisovala průběh návštěvy místostarostka.

„Nenašli jsme to, ale shodou šťastných náhod nám tu omylem zůstala matriční kniha ze sousední Dlouhé Třebové z té doby a tam jsme zápis o narození Oresta Settiho našli. Byla tam uvedena i jména jeho rodičů a datum narození 20. leden,“ sdělila výsledek hledání matrikářka České Třebové Naděžda Szüllöová.

„Dcera dlouhotřebovského italského rodáka paní Gabriela Setti nad matričním zápisem plakala dojetím. Konečně měl její dávno zesnulý otec místo a datum narození,“ řekla místostarostka Žáčková.

Hledání Práva v Dlouhé Třebové po pamětníkovi dočasného pobytu italských rodin bylo samozřejmě marné. Místní pamětník, který by mohl mít alespoň útržky vzpomínek, zemřel vloni ve věku sto let. Probuzen ale byl zájem badatelů, kteří věří, že víc o podivném exodu italských rodin na Českotřebovsko naleznou v místním muzeu a ve Státním archívu v nedalekém Zámrsku.

Také místostarostka Žáčková se nechala polapit dojetím a nadšením hledačů dědečka a je připravena pátrat dál a pomáhat. Jak řekla Právu, vděčně přijme každou vzpomínku na pobyt vystěhovaných Italů na Třebovsku během první světové války.