"Podle našeho názoru je nezbytné, aby se rozpojila otázka obrany Turecka od dalšího postupu mezinárodního společenství vůči Iráku," řekl velvyslanec krátce předtím, než odešel na odpolední zasedání Rady NATO, jež se sešla ke konzultacím na žádost Turecka.

Podle české diplomacie je zároveň nutné "dokumentovat v praxi solidaritu mezi členskými zeměmi," řekl velvyslanec Kovanda.

NATO stanulo na prahu své největší krize od svého založení v roce 1949, když Francie, Německo a Belgie opět - již počtvrté - vetovaly americkou žádost zahájit plánování příprav na vojenskou obranu Turecka před možným útokem z Iráku. [celá zpráva]