Z návrhu změn stranických regulí a stanov zbylo po hlasování jen torzo. Delegáti odmítli zavedení půlroční čekatelské lhůty pro nové členy. Stejně tak zamítli limit pro přijímání nových členů, kdy by do místní organizace soc. dem. mohlo na jedné schůzi vstoupit maximálně deset členů.

Pohořelo i další opatření proti velrybářským praktikám, kdy by místní organizace mohla mít maximálně 150 členů. Po překročení tohoto počtu by musela vzniknout nová místní buňka.

Ze stolu byly shozeny i kvóty pro kandidaturu žen.

Delegáti naopak podpořili opatření proti kumulaci funkcí, člen ČSSD bude moci zastávat maximálně tři výkonné a kontrolní pozice. A také zpřísnění podmínek pro opětovný vstup do soc. dem. v případě předchozího dobrovolného odchodu.

Změnila se i pravidla pro zakládání nových stranických buněk. Pokud založení nepovolí okresní organizace, bude možnost se odvolat k té krajské. Proto, aby prošly změny stanov, byla nutná třípětinová většina hlasů delegátů.

ČSSD v sobotu zvolila také svého čestného místopředsedu. Stal se jím ekonom Valtr Komárek, který získal 484 hlasů delegátů.

Valtr Komárek

Valtr Komárek

FOTO: Petr Hloušek, Právo