Třináctičlenná komise posuzovala Froňkovu práci kvůli nařčení, že ji opsal od dvou mladých vědců z týmu dosavadního přednosty kliniky IKEM Miloše Adamce. O případu jednala v prostorách olomoucké fakultní nemocnice více než pět hodin. Pro závěrečné usnesení se vyslovilo dvanáct jejích členů, jen jeden se hlasování zdržel.

„Doktor Froněk obdržel titul Ph.D na základě úspěšného složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v souladu s tehdejšími platnými pravidly pro doktorský studijní program Lékařské fakulty Univerzity Palackého,“ citoval z usnesení komise její předseda Jan Pirk. Komise rovněž konstatovala, že práce splnila požadavek původnosti. Vytkla jen pochybení autora v přehledu publikační činnosti, což ale nemělo vliv na udělení vědeckého titulu.

Z plagiátorství obvinili Froňka dva slovenští vědci - Peter Baláž a Ivan Matia. Podle nich ve své dizertaci použil výsledky experimentu na potkanech, který oba prováděli v letech 1998 až 2002 v Košicích. Tam Baláž za svou práci získal vědecký titul v roce 2005.

Froněk však svou dizertační práci na téma Konzervační poškození štěpů tenkého střeva v experimentu obhájil olomoucké univerzitě ještě o rok dříve.

„Oba oponentské posudky byly příznivé, žádný neměl zásadní námitky. K obhajobě doložil Froněk celkem 14 prací, publikací i přednášek. Z toho deset vzniklo ve spolupráci s Peterem Balážem,“ uvedl mluvčí UP Rostislav Hladký.

Froněk považuje závěry komise za morální satisfakci. Potvrdil, že jeho zájem o získání vedoucího místa v IKEM nadále trvá. Rozhodnutí komise si v Olomouci vyslechl také Baláž, který ještě zvažuje možnost, že se obrátí na soud.