Souhlas má zároveň umožnit českým zástupcům na summitu přistoupit na kompromis, který se nebude podstatně odchylovat od původního záměru. Zároveň by ale nesměli souhlasit s přesunem dalších pravomocí ve prospěch unie. Tyto mantinely si stanovila v návrhu rozhodnutí sama vláda. Sněmovna má o svém souhlasu rozhodnout odpoledne.

"Přijetím rozhodnutí nedojde k rozšíření pravomocí EU," ujistil senátory ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). Zárukou, že vláda mantinely nepřekročí, bude mimo jiné i to, že parlament bude o vzniku ESM rozhodovat sám, k souhlasu bude třeba ústavní, tedy třípětinové většiny, jak uvedl předseda senátního evropského výboru Luděk Sefzig (ODS).

Evropský stabilizační mechanismus
ESM by měl být založen na principech existujícího Evropského nástroje pro finanční stabilitu (EFSF). Měl by umožnit, aby se na řešení finanční krize členského státu podílel kromě Mezinárodního měnového fondu (MMF) také soukromý sektor. Finanční pomoc ze soukromých zdrojů by se ale měla posuzovat případ od případu a měla by být možná až od poloviny roku 2013. Návrh také stanoví, že splátky půjček z ESM budou mít přednost před půjčkami od soukromého sektoru a vyšší prioritu splacení v případě insolvence budou mít jen půjčky od MMF.

Senát o svém souhlasu rozhodoval už počátkem března, konečné stanovisko ale odložil. Důvodem byla obava části senátorů, že Sněmovna dá vládě na návrh svého evropského výboru detailnější manévrovací prostor pro jednání, zatímco senátní evropský výbor byl pro obecnější mandát. Senátní ústavně-právní výbor proto úspěšně navrhl schválit doporučení v podstatě totožné s tím, o kterém bude rozhodovat Sněmovna.

Projednávaný návrh je prvním případem využití mechanismu vázaného mandátu vlády, který si Česko vymohlo na popud Senátu v Lisabonské smlouvě. Účelem tohoto opatření je posílení parlamentní kontroly nad dojednáním změn základních smluv EU.

Senátoři v úvodu schůze na výzvu předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) uctili minutou ticha oběti pátečního zemětřesení v Japonsku. Stejně postupovali už v úterý poslanci.