Protože měl Froněk údajně opsat práci mladých vědců z IKEM  Ivana Matii a Petera Baláže, kolegů Adamce, výběrové řízení dosud nebylo ukončeno.

„Posudek z České lékařské komory svědčí o tom, že práce Froňka je plagiát,“ řekl Právu Adamec. Froněk zase sdělil: „Má práce rozhodně není plagiát, spolupráci s kolegy ze Slovenska jsem nikdy nepopíral. Spolupráce přece neznamená plagiátorství. A téma dizertační práce jsem měl schválené už v roce 1999 a práci jsem odevzdal o rok dříve než doktor Baláž.“

Podle informací Práva Froňkova práce překvapila i Ivana Krona, docenta biochemie lékařské fakulty v Košicích. Právo má k dispozici i písemné stanovisko Krona, kde uvádí, že Froněk bez jeho vědomí použil výsledky jeho vědeckých poznatků. Na základě porovnání hodnot uvedených na str. 45 v doktorské dizertační práci dr. Froňka Kron dospěl k závěru, že se překvapivě dobře shodují s hodnotami vzorků, které byly analyzovány pod jeho vedením.

„Shoda výsledků je prakticky absolutní a dr. Froněk mě nekontaktoval, tyto výsledky jsem mu neodevzdal, musel se k nim dostat jiným způsobem,“ podotýká Kron.

Nervozita z anonymů

O plagiátorství má rozhodnout definitivně komise na olomoucké univerzitě tuto středu. Mnohé lékaře IKEM včera v této souvislosti překvapil již druhý anonymní dopis, který v institutu koluje. Upozorňuje, že komise je složená účelově.

„Že již je připraveno usnesení, že práce dr. Froňka je originální. Toto usnesení bude za pomoci agentury AMI Communications medializováno a dr. Froněk bude vyhlášen vítězen konkurzu transplantační chirurgie IKEM,“ citoval jeden z transplantačních chirurgů.

Nedávno v institutu koloval zase ofocený e-mail, ve kterém vedení IKEM oslovuje advokátní kancelář s žádostí o odpovědi, jak se dosavadního přednosty zbavit.

„Mám ověřené informace, že hned první otázkou z více jak deseti v mailu bylo, zdali lze odvolat přednostu kliniky, tj. mne, bez udání důvodů. Za tuto odpověď bylo vedení IKEM ochotné zaplatit 40 tisíc korun. Ten krok mě nepřekvapil. Můj tým byl na cestě k rozbití,“ řekl Právu Adamec.

Dodal, že „složení olomoucké komise je podle něj také z větší části jednostranné a zvýhodňující spíš dr. Froňka“.

Baláž: Bude komise nestranná?

Práce Baláže byla obhájena v Košicích, práce Froňka asi o půl roku dříve v Olomouci. Baláž, jenž Froňka viní, že jeho práci opsal, už prostřednictvím svého právního zástupce upozornil rektora Univerzity Palackého v Olomouci a tamního děkana lékařské fakulty, že složení komise se mu vůbec nezamlouvá.

„V komisi postrádáme jednak zástupce košické lékařské fakulty, kde dokazatelně vznikla originální experimentální práce uváděná v dizertační práci MUDr. Froňka. Dále není zastoupen žádný současný odborník v problematice transplantace střeva (tou se práce zabývá). V komisi dále postrádáme osobnost, která objektivně zná obě práce a dlouhodobě se zabývá transplantační medicínou,“ konstatuje v dopise.

Podotýká, že v komisi jsou naopak zastoupeni školitelé dr. Froňka, „kteří jsou odpovědni za konečnou formu a obsah dizertační práce svého studenta“.

Na dotaz Práva, zdali mohou být obavy opodstatněné, v pondělí uvedl člen komise, šéf České chirurgické společnosti a přednosta Chirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha Miroslav Ryska: „O tomto nic nevím.“

Podle informací Práva bude mít komise 12 členů a zasedne v ní třeba i šéf Kardiocentra IKEM Jan Pirk, Adamcův kritik.