Od Městského státního zastupitelství v Praze už si vyžádal informace o celém případu, a jakmile je dostane, rozhodne se o dalším postupu.

„Přestože tam byl vydán příkaz k prohlídce ze strany soudu, tak je vždy nutné vážit princip přiměřenosti. To znamená, že je vždycky nutné vidět, že domovní prohlídka je zásah do základních lidských práv a svobod, navíc v tomto případě ve vztahu k České televizi jde o zásah do svobody slova. Proto je nutné vždy velice dobře vážit to, aby byl zásah přiměřený, jinými slovy, nepůjdu na mouchu s kanónem,“ uvedl Zeman.

Neexistuje podle něj žádný předpis, který by stanovil povinnost státního zástupce chodit k takovým úkonům, jako byla prohlídka v ČT, které se dozorující žalobce nezúčastnil.

Postup vojáků šokoval i soudce

Páteční akci v sídle zpravodajství veřejnoprávní televizní stanice odsoudil také soudce Kryštof Nový, který příkaz k prohlídce ČT vydal.

"Já jsem vydal povolení na zabavení jednoho listinného důkazu, případně jeho kopií či třeba šanonu, v němž byl. A nikoliv k vystěhování celé kanceláře," řekl Nový Mf Dnes. Podle svých slov očekával, že do televize přijdou čtyři neozbrojení důstojníci v uniformách, prokážou se povolením soudu a pokusí se v poklidu zabavit jeden listinný důkaz.

Postup bude zkoumat také inspekce vojenské policie a inspekce ministra obrany.

Žalobce má prověřit zákonnost postupu

Prověrka pražského Městského státního zastupitelství má být podle mluvčí místních žalobců Štěpánky Zenklové zaměřena na důvodnost a zákonnost postupu dozorového státního zástupce.

„Pokyn státnímu zástupci ukládá, aby přezkoumal postup Vojenské policie při vlastním výkonu prohlídky prostor v ČT z hlediska dodržení ustanovení trestního řádu a Listiny základních práv a svobod, včetně přezkoumání rozsahu zajištěných věcí z hlediska jejich potřebnosti pro trestní řízení a vydal policejnímu orgánu pokyn k dalšímu postupu,“ konstatovala Zenklová.

Zdroje utajovaných informací média odhalit musí

Dodala však, že přiměřenost zásahu žalobce kontrolovat nemůže. „Státní zástupce není věcně příslušný k přezkoumání způsobu taktiky prohlídky prostor v České televizi, který zvolila Vojenská policie, včetně přezkoumání vhodnosti zvolené výstroje, výzbroje, chování policistů na místě, jejich počtu či vhodnosti doby načasování prohlídky, což přísluší kontrolním orgánům Vojenské policie,“ uvedla mluvčí.

Zenklová také upozornila, že zákony neumožňují médiím chránit své zdroje v případech, kdy se vede trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení utajované informace, což se týká právě i kauzy spojené s armádním dokumentem hledaným v budově ČT.

Zeman: Je to otázka vhodnosti

„Je to pouze otázka vhodnosti a záleží to na posouzení každého státního zástupce. Můžeme se tedy bavit o tom, jestli by to bylo vhodné a v tomto případě můžeme dospět k závěru, že by asi bylo. Ale není žádný právní předpis, který by tu povinnost určoval,“ doplnil Zeman.

Nemá však informace o tom, že by státní zástupce povolil Vojenské policii takovou formu prohlídky, jakou v případě ČT zvolila.

Na městské zastupitelstvo dohlédne ještě vrchní

„Neznám zatím okolnosti toho případu, ale je to zvláštní. Když tu věc neznám, tak se zdráhám ji komentovat, ale soukromě mohu říct, že to bylo přehnané,“ poznamenal Zeman.

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Helena Markusová k tomu doplnila, že Zeman vydal v pondělí pokyn Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, aby vykonalo dohled nad činností pražských městských žalobců a podalo o něm zprávu do příštího pátku. „Dohled má být především zaměřen na zákonnost způsobu rozhodování o té prohlídce a také na způsobu provedení té prohlídky v ČT,“ přiblížila Markusová.