I přes riziko velké finanční zátěže rodin v souvislosti s DPH ministerstvo školství od školného rozhodně ustoupit nehodlá. „Posunutí školného jsme neřešili. Stále platí, co je uvedeno v koaliční smlouvě. Probíhají naopak přípravy nového vysokoškolského zákona, který se školným počítá,“ řekl v neděli Právu mluvčí školství Václav Koukolíček.

Tzv. odložené školné se podle ministra školství Josefa Dobeše (VV) bude týkat studentů prvních ročníků od roku 2013/2014, ne zpětně. Předseda VV Radek John Právu však v neděli řekl, že nejdříve se musí provést ostatní reformy: „Na školné dojde, až probereme zdravotní reformu a daňové reformy, jde o krok, na který přijde řada po jedenácti dalších krocích.“

VV na vahách, TOP 09 chce analyzovat dopady

Podobně hovoří ministr dopravy Vít Bárta (VV): „Školné vnímám jako jeden ze zásadních sociálních dopadů do společnosti, který bude třeba maximálně koncepčně zahrnout do otázek všech reformních kroků.“

Druhý muž strany Jaroslav Škárka si však rok 2013 bez školného nedokáže představit. „Bylo by velmi špatné uvažovat o nezavedení školného. Je to čisté řešení, které dává studentům větší pravomoci při hodnocení školy. Mohou si klást větší požadavky na kvalitu výuky,“ podotkl s tím, že zavést opatření v příštím volebním období by bylo pozdě.

Šéfka školského výboru Sněmovny Anna Putnová (TOP 09) v neděli Právu sdělila: „Úvahy o odložení školného jsou předčasné. Věc s DPH je stará 24 hodin. Bude třeba zjistit dopady na strukturu různých sociálních skupin. Pokud by vznikla na základě solidní analýzy potřeba školné přehodnotit, není důvod nebrat takovou analýzu vážně. Ale smyslem školného je zvýšení kvality vzdělávání. Pokud se podaří do roku 2013 řádně vyjednat systém sociálních stipendií, nevidím důvod, aby vláda od školného ustupovala.“

Nečas plánuje odložené platby

Školné rozhodně doporučuje i Národní ekonomická rada vlády, jež počátkem března představila opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti Česka. Premiér Petr Nečas (ODS) v neděli uvedl, že by měl být zaveden systém takzvaného odloženého školného, kdy by jej studenti platili až po dokončení vysoké školy a při dosažení průměrného příjmu v zemi.

Zároveň podotkl, že by se mělo platit za nedokončené studium, což by podle něj omezilo „studentský turismus“.

Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT při besedě v Kladně s premiérem také diskutovali o zvýšení DPH, které se projeví například při nákupu skript, což se posluchačům VŠ nelíbí. Nečas jim řekl, že patří mezi dlouhodobé zastánce sjednocení daně, což podle něj například zabrání šíření daňových úniků.

Rizika při splácení

Model odloženého školného v sobě skrývá přitom řadu „čertíků“. Například, co když přijdete o práci, anebo půjdete na rodičovskou dovolenou a najednou si nebudete moci dovolit hradit splátky za vysokou školu? Narostou vám úroky? Kam až? Školy totiž mají dostat peníze ihned z půjček od bankovních ústavů, které ale studenti začnou splácet až v okamžiku, kdy dosáhnou na průměrný příjem.

Trojkoalice zatím rovněž nedojednala, zdali by zaměstnanci, kteří dosáhnou na průměrný plat až po 33 letech praxe, což je i případ učitelů, začali splácet školné krátce před důchodem. „Nebylo také vypsáno výběrové řízení na poskytovatele úvěrů,“ uvedl již Dobeš.

Ten v říjnu prosazoval i model zápisného až 6000 korun ročně, jenž by svízelné „čertíky“ snadno zahnal. Nečasovi bylo ale zápisné proti srsti. „Nelze takto plíživou formou zavádět školné,“ vytkl Dobešovi s tím, že musí nejprve existovat systém zvýhodněných půjček. Návrh nepodpořili ani rektoři.