Pane úřadující předsedo, sázkaři vás považují za favorita klání o post lídra strany. Věříte, že se stanete předsedou ČSSD?

Především o výsledku sjezdu nebudou rozhodovat sázkaři. Budou rozhodovat delegáti v tajné volbě. Jsem přesvědčen, že jsem udělal maximum pro to, abych přesvědčil členy ČSSD o tom, že by mi měli svěřit svoji důvěru a zvolit mě do funkce předsedy sociální demokracie. Koneckonců, snažím se ve vnitřní debatě v ČSSD prosazovat, že ekonomika by neměla být to jediné kritérium, podle kterého poměřujeme naši politiku, že jsou tady i jiné hodnoty. A i z tohoto ohledu se vůbec nedívám na nějaké kurzové sázky.

Budete ještě v posledních dnech před sjezdem kontaktovat delegáty, případně představitele krajských organizací? Nebo si dáte předsjezdový oddech?

Není to o nějakém předsjezdovém oddechu. Přirozeně, příští týden je schůze Sněmovny, kde budu muset také být. Ale snažím se do poslední chvíle mluvit se členy ČSSD, snažím se organizovat i setkání s našimi sympatizanty. Mým cílem je, abych co nejlépe nasál atmosféru, která dnes existuje v ČSSD, mezi členy, voliči sociální demokracie. Dokončuji také svá vystoupení, která budu mít na sjezdu. Mým cílem je, abych jako budoucí předseda vystihl přání, která mají dnes voliči a členové ČSSD.

Prozraďte, která přání chcete vystihnout?

Dají se shrnout v zásadě do dvou jednoduchých úkolů pro budoucí vedení. První je udělat vše pro to, abychom zabránili některým návrhům vlády na její tzv. reformy. Mám na mysli například šílený návrh na sjednocení DPH na úrovni 20 procent. Lidé chtějí vědět, co uděláme s tím, co navrhuje v tuto chvíli vláda, jak tomu budeme čelit. Druhý úkol je, že lidé skutečně budou po soc. dem. stále více chtít znát představu toho, jak tyto reformy po případném úspěchu ve volbách zkorigujeme, co budeme dělat jinak, jaký máme plán pro ČR, jak zajistíme stabilitu, konkurenceschopnost a prosperitu.

Objevily se informace o písemných, nepísemných, zákulisních dohodách. Máte něco takového dohodnuto se svým konkurentem Haškem?

Především platí, že by bylo špatně, kdybychom spolu s Michalem Haškem nebyli schopni komunikovat, a to ani během vypjatého předsjezdového období. Je to tak, že my jsme schopni spolu mluvit, voláme si, řešíme spolu situace, které se týkají celé ČSSD. Doufám, že tato komunikace a spolupráce bude pokračovat i po sjezdu. Druhá věc je, že ve straně existuje jistá poptávka po tom, aby kandidát, který nebude úspěšný při volbě předsedy, byl součástí budoucího vedení ČSSD. Této poptávce rozumím a myslím si, že by to bylo užitečné pro jednotnou ČSSD. Abychom neplýtvali lidskými silami a kandidát, který neuspěje, aby pomohl v rámci nového vedení.

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

A třetí věc, kterou pokládám za velmi důležitou. My máme po pěti letech sjezd, kde bude více kandidátů na post předsedy a na pozice místopředsedů. Jsem přesvědčen, že soc. dem. by si měla sjezd užít v pravém slova smyslu. Měla by to být demokratická tajná volba, absolutně plnokrevný sjezd. Jakékoli dohody o rozdělení funkcí, o tom, že bude na předsedu zase jenom jeden kandidát, by sjezdu sebraly tolik potřebný náboj. Myslím, že sjezd musí být také katarzí. Nový předseda strany nebude mít žádné větší pravomoci, než mám v tuto chvíli já jako úřadující předseda. Ale musí mít silný mandát od členů. A skutečně silný mandát se získá jenom ve sjezdovém souboji, pokud bude více kandidátů.

Na funkci statutárního místopředsedy chce aspirovat David Rath. Jste připraven ho podpořit?

Respektuji rozhodnutí Davida Ratha kandidovat do vedení ČSSD. Bude záležet na něm, na jeho regionu, jestli to bude funkce statutárního místopředsedy nebo místopředsedy. Platí, že tak, jak si dokážu představit spolupráci s Michalem Haškem ve vedení strany, tak si také dokážu představit spolupráci s Davidem Rathem ve vedení strany. Má to jedinou podmínku, oba musí získat důvěru delegátů v tajné volbě.

Nehrozí vznik dvojvládí v ČSSD za situace, kdy byste se stal předsedou, ale „pod sebou“ byste měl místopředsedy z Haškova tábora?

Sjezd personálně rozhodně zvolí předsedu strany. Pak se musí předsjezdové tábory rozpustit. To je podmínka úspěchu ČSSD. Po sjezdu už tady nemohou být nějaké tábory, musí tady být soc. dem. s řádně zvoleným vedením na dva roky. A ty dva roky musíme všichni táhnout za jeden provaz, bojovat proti vládním reformám, představovat soc. dem. alternativy a obhájit naše pozice ve vedení krajů a Senátu příští rok ve volbách.

V případě zvolení, jak byste chtěl změnit ČSSD proti současnému stavu, který je trošku provizoriem?

Byl bych především rád, kdyby soc. dem. nabídla nové tváře, i v rámci určité změny ve stínové vládě. Rád bych dal prostor nové nastupující generaci, otevřel prostor pro naše úspěšné politiky z krajů. Musíme dokončit nový střednědobý program, představit ho ještě před příštími krajskými volbami.

Především musíme zesílit, jako sociální demokraté, získat nové příznivce z mladé generace, ze středních vrstev, otevřít se kriticky naladěným občanských iniciativám, jako je ProAlt a další. Tak abychom společně čelili snaze vlády zlikvidovat v ČR sociální stát. V rámci tohoto boje musí soc. dem. být tím, kdo bude přenášet kritické argumenty ze strany občanské společnosti na půdu Poslanecké sněmovny a Senátu a kdo bude plnohodnotnou a razantní opoziční silou.

Máte nějaký plán, zda zapojit do dění v ČSSD expředsedu Jiřího Paroubka?

Mám jisté představy o variantách budoucího zapojení Jiřího Paroubka, protože odešel z funkce předsedy strany, neodešel z politiky. Byl bych rád, kdybychom už překonali ten magický začarovaný kruh konfliktů mezi bývalými předsedy strany a soc. dem. vedením. Myslím si, že v případě Jiřího Paroubka by se to mohlo povést. Jsem připraven s Jiřím Paroubkem na toto téma hovořit po sjezdu, pokud získám mandát předsedy ČSSD. A myslím si, že tady existují různé možnosti spolupráce mezi novým vedením a bývalým předsedou strany. Koneckonců, jako jsme našli model spolupráce mezi vedením strany a bývalým předsedou Vladimírem Špidlou.

Pokud by ČSSD uspěla v příštích volbách do Sněmovny, které politické strany byste preferoval jako koaliční partnery?

Platí, že soc. dem. je strana, která má dnes asi největší koaliční potenciál. Jsme ve vedení krajů včetně Prahy. Podařilo se nám být součástí všech klíčových komunálních koalic ve větších městech, kromě Olomouce a Hradce Králové, kde byla soc. dem. jako vítěz voleb obejita. Ve Sněmovně je situace poněkud vyhraněnější a bude záležet na vztazích mezi stranami současné vládní koalice.

Přirozeně bych uvítal, kdyby se do příští Sněmovny dostali někteří potenciální přirození koaliční partneři ČSSD, ať už je to Strana zelených, nebo KDU-ČSL. V tomto smyslu uvidíme, co přinesou příští měsíce a roky. Soc. dem. má otevřený koaliční potenciál, na celostátní úrovni je omezen vlastně pouze vůči KSČM. Předpokládám, že i nadále bude platit bohumínské usnesení, že s KSČM nebudeme vytvářet vládní koalice.

Dokážete si představit menšinovou vládu ČSSD, která by se opírala o hlasy KSČM? To znamená, že by to nebyla přímá vládní účast.

Domnívám se, že si lze představit i takovéto varianty, ale bude záležet na rozhodnutí voličů v příštích volbách. V každém případě bych uvítal, pokud bychom museli zvolit variantu menšinové vlády, kdy by se opírala o toleranci více politických stran, ne jenom jedné.

Platí plán přeměny Masarykovy demokratické akademie na vysokou školu?

Plán platí. Rád bych během čtyř let MDA, pokud s tím samozřejmě budou souhlasit její členové a aktivisté, přetvořil na vzdělávací instituci tak, abychom mohli usilovat o akreditaci některého ze vzdělávacích programů. Bude to také vyžadovat, abychom uvnitř soc. dem. našli zdroje na podporu tohoto projektu. MDA bude v každém případě do budoucna pro soc. dem. klíčovou vzdělávací institucí. Počítám i s těmi lidmi, kteří se dnes kolem ní soustředili. Koneckonců do poradního sboru MDA patří i lidé jako Jan Keller nebo Václav Bělohradský.

Celý rozhovor si můžete přečíst v sobotním vydání deníku PRÁVO