Podle Pospíšila mají změny v zákoně přinést zejména větší nezávislost státnímu zastupitelství jako celku. Nejvyššího státního zástupce doposud jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti a délka jeho mandátu není časově omezena. Odvolání nejvyššího státního zástupce před uplynutím 10letého funkčního období bude podle návrhu novely možné jen na základě rozhodnutí kárného senátu v kárném řízení. Kárné řízení s nejvyšším státním zástupcem bude moci iniciovat prezident, ombudsman a ministr spravedlnosti.

Nejvyšším žalobcem se podle návrhu bude moci stát státní zástupce s minimálně desetiletou právní praxí, kterou však nemusel celou vykonat v soustavě státních zastupitelství. Může tak jít například o bývalého akademika.

Změny i na nižších úrovních

Nově upravena jsou v novele i funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců. Ti budou jmenováni na 7 let, přičemž žádný z funkcionářů nebude moci být jmenován na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství.

Všichni funkcionáři budou muset být státními zástupci s minimálně šestiletou právní praxí, u okresních státních zástupců postačí praxe čtyřletá.

Aby nedošlo k narušení činnosti státních zastupitelství, novela v přechodném ustanovení říká, že vedoucí funkcionáři budou odcházet postupně, nejprve ti, kteří jsou v téže vedoucí funkci u téhož státního zastupitelství více než sedm let.