Při pohledu na výsledky je zřejmé, že nejméně jsou lidé spokojeni s personálním složením kabinetu. Nespokojenost vyslovilo 71 procent dotázaných, opačný názor jen 19 procent.

Kriticky veřejnost hodnotí i činnost kabinetu a komunikaci s veřejností. Obě entity hodnotí negativně dvě třetiny dotázaných. Občanům se nezamlouvá ani program vlády, s nímž je nespokojeno 51 procent dotázaných.

Spokojenost či nespokojenost s osobou premiéra (v %)
  spokojeno nespokojeno
Vláda J. Paroubka (6/2005)54
 31
Vláda M. Topolánka (2/2007)
29
 64
Vláda J. Fischera (1/2010)
75
 17
Vláda P. Nečase (2/2011)
33
 56
Zdroj: CVVM

S osobou premiéra je nespokojeno 56 procent dotázaných, spokojenost s Nečasem vyslovila třetina lidí.

Ani opozice nezazářila

Lidé však nejsou spokojeni ani se sněmovní opozicí. Pozitivně ji hodnotilo 30 procent respondentů, negativně 48 procent.

Z historického srovnání je zřejmé, že nynější kabinet patří k hůře hodnoceným vládám. CVVM zároveň připomíná, že hodnocení kabinetů se může výrazně měnit v průběhu funkčního období.

Nejoblíbenějším kabinetem byl v minulých letech úřednický kabinet premiéra Jana Fischera. Neutrálně veřejnost hodnotila i úřednickou vládu sestavenou Josefem Tošovským.