Vláda předložila návrh důchodové reformy a dostala ihned za uši pro nekoncepčnost a nepřipravenost prezidentem počínaje, opozicí konče. Co je třeba za této situace udělat?

Zabránit diskreditaci penzijní reformy, přihlédnout při jejím nutném dopracování k osvědčeným modelům, které fungují například v severských státech. Včetně doporučení NERV. Jinak hrozí, že reforma skončí v problémech a neúspěchem. Reforma se musí dělat pro lidi, nesmí být drahá.

Co je na reformě špatně?

Nejde o to, co je dobře a co špatně, jde o funkční celek. Proto například NERV navrhoval, aby součástí druhého pilíře byl vedle privátních i státní fond po vzoru Norska, kde se osvědčil, má širokou diverzifikaci svých investic a spravuje ho zvláštní oddělení norské národní banky.

Tady by státní fond mohla spravovat ČNB, která má velkou důvěru společnosti, což by podpořilo zájem o druhý pilíř. Náklady na tento fond by byly malé.

Ministři ale shodili pod stůl nejen tento, ale i další návrhy, které jim NERV předložil. Šlo například o to, aby každý občan dostal od České správy sociálního zabezpečení speciální kód. Lidé by do fondů investovali jen prostřednictvím kódů, správci fondu by tedy nevěděli, kdo jsou jejich klienti, takže dealerské aktivity a hony na klienty by byly zbytečné.

Nehrozí, že celý systém důchodové reformy, jak je zatím nastaven vládou, spíše přeroste v hon dealerů penzijních fondů na občany, aby začali spořit na penzi právě u nich? Fond navíc bude muset mít určitý počet klientů, aby neztratil licenci?

Bezesporu. Limit na počet spořících občanů by vedl fondy, aby se různou formou snažily získat klienty, začaly využívat dealerské sítě. To jsou ale současně neproduktivní náklady a výdaje. A samozřejmě nikoli nízké. To povede jednotlivé fondy k tomu, aby tlačily na vládu, aby jim zohlednila náklady na marketing. Ale opakuji znovu, to jsou neproduktivní výdaje, které snižují výnosy pro budoucí penzisty.

Návrh penzijní reformy, tak jak ji předložila vláda, není zatím obecně přijímán s jásotem. Může to mít vliv na potenciální zájemce?

Samozřejmě, pokud se něco nezmění. Od samého počátku jsme totiž svědky nepřátelské kampaně, jiná ani není. Reforma žel není populární produkt, a ani se nelze divit, když návrh vypadá tak, jak vypadá. Navíc hrozí, že zájem budou mít jen bohatší lidé. Pak už nic nebrání nějaké budoucí vládě, aby řekla – ono se to nevyplácí, není to tak, jak jsme očekávali, a prostě tento model reformy zruší. Maďaři to mimochodem již udělali.