Návrh nyní musí schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident. Jelikož nová právní úprava bude na korupci pohlížet jako na závažný trestný čin, bude soud moci využít jako důkazy i odposlechy či jiné telekomunikační záznamy.

Vláda dále souhlasila s tím, že policista, který jako agent prověřuje integritu úředníků a dalších lidí podezřelých z korupčního jednání, bude beztrestný. Aktivita policistů však musí být předem oznámena a evidována.

"Rozhodnutí jednoznačně vítám, jsem přesvědčen, že to napomůže férovému chování a větší odpovědnosti úředníků a posílí to práva občanů domoci se transparentnějších rozhodnutí. Po zkušenostech ze zahraničí jsem přesvědčen, že opatření pozitivně ovlivní profesionalitu úředníků a odpovědnost veřejných činitelů, jelikož budou podléhat přísnějším měřítkům," řekl Právu předseda VV a ministr vnitra Radek John.

Případný exemplární trest vychází z rozměru zneužití pravomoci úřední osoby, který na korupci nahlíží jako na zvlášť společensky nebezpečné jednání.

Fiktivní společnosti by měly skončit

Kabinet si chce rovněž  došlápnout na fiktivní sídla společností, které nyní mohou mít adresu prakticky kdekoliv. Podle nového návrhu budou muset společnosti dokládat svůj vztah k sídelní adrese. Buď budou majiteli nemovitosti nebo budou mít uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Z obchodního rejstříku by rovněž měla zmizet rodná čísla fyzických osob a podpisové vzory statutárních zástupců.

Ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi (ODS) kabinet schválil také návrh, který rozšíří množství trestů, za něž bude možné ukládat trest domácího vězení či obecně prospěšných prací. Podle Pospíšila dosud soudy tento instrument zatím nedostatečně využívají. Ministr si umí představit počet lidí v domácím vězení do 500 osob.

Kabinet také podpořil poslanecký návrh bojující proti zneužívání nových syntetických drog. Seznam zakázaných látek by se měl rozšířit o 33 položek  a kabinet jej navrhuje schválit již v prvním čtení.