Vyšší věková hranice pro řízení motocyklů s výkonem nad 35 kilowattů byla zvolena "zejména za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu", uvedl zdroj obeznámený s jednáním vlády. V loňském roce zemřelo na českých silnicích 753 lidí, řadu úmrtí měla na svědomí jízda na silné motorce. Nehod motorkářů bývá hodně hlavně v létě, v nejkritičtějších dnech loňské sezony zemřelo i šest motorkářů za jeden víkend.

Zvýšení věku způsobilosti pro řízení silných motocyklů vychází z doporučení EU vůči jednotlivým vládám sedmadvacítky. Brusel navrhoval zvýšit věk i případě první skupiny motocyklů, ale vláda na to nepřistoupila.

Konečně ustanovení u všech skupin motocyklů
skupina AM EU navrhuje minimální věk 16 let, ČR si však ponechává stejně jako dosud hranici 15 let. Konstrukční rychlost stroje nesmí přesáhnout 45 km/h.
skupina A1 EU navrhuje 16 let, ČR tuto hranici akceptuje. Jde o motocykly s objemem válců do 125 cm3, s výkonem do 11 kW a poměrem výkonu ke hmotnosti do 0.1 kW/kg a dále pro motorové tříkolky s výkonem do 15 kW.
skupina A2 EU navrhuje minimálně 18 let, ČR akceptuje. Tato kategorie je pro motocykly s výkonem motoru do 35 KW a s poměrem výkonu ke hmotnosti do 0,2 kW/kg.
skupina A EU navrhuje min. 24 let. V ČR jsou zavedeny dvě věkové hranice - 24 let v případě, že řidič nebude mít žádnou předchozí zkušenost s řízením slabší motorky a 20 let v případě, že řidič měl předchozí skupinu A2 (min. rozpětí dle nařízení EU mezi skupinami A2 a A činí 2 roky).
Zdroj: Ministerstvo dopravy

Pokud má žadatel o řidičák na silný motocykl dvouletou zkušenost s řízením slabšího stroje, bude o něj - pokud novela začne platit - moci požádat už ve 20 letech. O rok později bude moci požádat o řidičské oprávnění s omezením pro tříkolová vozidla.

Dalším významným bodem je zamezení takzvané "řidičákové turistice". Napříště již nemá být možné, aby občané Evropské unie měli více řidičských průkazů. České úřady by měly od příštího roku kontrolovat, jestli už žadatel nějaký řidičák nemá, nebo zda mu řidičské oprávnění neodňaly úřady jiného členského státu EU.