Současné sankce za přestupky nejsou podle Řápkové často dostatečné. Úřad sice může za přestupek uložit pokutu, jejich vymahatelnost je ale problematická. Za některé přestupky týkající se například občanského soužití, veřejného pořádku, majetku nebo alkoholu by proto úřady měly mít podle poslankyně možnost uložit až roční zákaz pobytu.

Úřad by mohl lidem zakázat pobyt například v celé obci nebo v její přesně vymezené části či v některé městské části nebo obvodu. "Sankce zákazu pobytu by se nesměla vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt," píše se v důvodové zprávě. Pokud by člověk na zakázané místo musel jít, úřad by mu to musel povolit.

Po uplynutí poloviny doby zákazu by úřad mohl druhou polovinu odpustit. Pokud by ale lidé zákaz pobytu nedodrželi, podle předlohy by se dopustili maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zákaz pobytu nyní obsahuje jen trestní zákoník. Může trvat až deset let.

Na úředních deskách by podle novely mohly úřady zveřejňovat neplatiče pokut i s údaji o výši sankce a o spáchaném přestupku. Podle Řápkové by hrozba zveřejnění mohla přispět k tomu, že by lidé pokutu raději uhradili.

Předlohu, která také vymezuje dobu nočního klidu od 22:00 do 06:00, nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ni potom parlament.