"Celkem pět odsouzených provádělo ve dnech 14.-17. února úklid areálu a další pomocné práce; předtím museli absolvovat speciální proškolení pro pohyb v kolejišti," okomentovala mluvčí nasazení odsouzených na pražském vršovickém nádraží.

"SŽDC hodnotila tuto jednorázovou akci pozitivně, ze strany Generálního ředitelství vězeňské služby šlo o standardní zaměstnávání vězňů s volným pohybem mimo areál věznice," doplnila Palečková s tím, že prioritou resortu nicméně i nadále zůstává zajistit pracovní nasazení odsouzených v areálech věznic.

"Obecně lze říci, že základním problémem zaměstnávání na železnici je faktický nedostatek vězňů, kteří by splňovali předpoklady pro udělení volného pohybu nebo výkonu práce na venkovních pracovištích," připomněla mluvčí.

O zapojení vězňů do stavebních i jiných prací v rámci svého resortu, hovořil ministr dopravy Vít Bárta (VV) již v minulosti. Právě pod jeho resort SŽDC spadá.

Pomoc při povodních i úklid ulic

Resort spravedlnosti nicméně připravuje expertní pracovní skupinu, která by se na další využití pracovního potenciálu vězňů zaměřila.

Již v minulosti vězni například pomáhali při loňských povodních na severu Čech, v hlavním městě byli loni využiti například i na úklid chodníků.