Nyní se ukázalo, že to nebyla pravda. Zaprvé samo KCP letos opakovaně prohlásilo, že Promopro exkluzivitu na poskytování audiovizuální techniky v KCP nemělo, a zadruhé se ukázalo, že o zakázku mělo zájem více firem s minimálně stejnými schopnostmi jako Promopro. Přesto nedostaly šanci ve veřejné soutěži.

V článku zveřejněném na stránkách Hospodářské komory ČR 13. listopadu 2008 Nadymáček tvrdí, že zakázku za zhruba sto miliónů pro dodavatele audiovizuální techniky do všech domácích regionů, kam mělo v prvním pololetí 2009 předsednictví zamířit, získalo Promopro bez veřejné soutěže proto, že v ČR nebyl nikdo schopen vyhovět představám organizátorů.

„Po konzultacích s firmami v oboru a s přihlédnutím k řešením z minulých předsednictví jsme oslovili asociaci poskytovatelů kongresové techniky Congress Rental Network a jejího českého člena Promopro. Ten má zkušenosti s pořádáním velkých akcí a je exkluzivním partnerem KCP, což je náš hlavní jednací prostor,“ uvedl Nadymáček, tehdy zástupce ředitele Odboru rozpočtu a veřejných zakázek Vondrovy Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU.

Několikanásobné dementi KCP

Jak ale opakovaně uvedl na pravou míru ředitel pražského Kongresového centra Michal Kárník, Promopro, jež nakonec od státu vyinkasovalo více než půl miliardy korun, „nikdy žádnou exkluzivitu na poskytování audiovizuální techniky v KCP nemělo“. Právu se rovněž podařilo sehnat svědectví velkých společností ze stejného oboru, které měly o zakázku v rámci předsednictví velký zájem a podle jejich zástupců ji byly schopné zvládnout.

Jak stálo v Nadymáčkově oficiálním životopisu na internetové stránce ministerstva obrany, který ale před několika dny z neznámých důvodů z webstránky ministerstva zmizel, Vondra ho pověřil loni v srpnu řízením Úřadu dohledu nad akvizicemi, a to „v přímé podřízenosti ministra obrany ČR“.

Úřad dohledu nad akvizicemi dohlíží na všechny civilní i vojenské zakázky od ministerstva obrany s pravomocí učinit různá definitivní rozhodnutí včetně toho, že zakázku může rovnou zamítnout. Nadymáček je tak v tomto ohledu pravou rukou Vondry.

Podle informací serveru Euroskop měl Nadymáček během příprav českého předsednictví na starosti „veřejné zakázky, přípravu zadávacích podmínek, přípravu smluv, organizaci zadávacích řízení, jednání s dodavateli a partnery“. Nesl tedy odpovědnost i za výběr Promopra, a to bez soutěže.

A jak odůvodnil Vondra jmenování Nadymáčka do vysoké pozice na obraně? „Po tři roky spolupracoval na přípravě českého předsednictví, měl na starosti právě výběrová řízení a akviziční proces. Já spoléhám na to, že mi pomůže vnést do situace a metod práce pořádek a transparenci,“ řekl loni.

Špatný vtip, chtělo by se říct ve světle toho, co postupně vyplouvá na povrch kalných vod financování českého předsednictví.