11:56 - Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský odročil jednání na neurčito.

11:55 - Němcová připomněla, že poslanci ČSSD napadli pouze část norem, které byly ve stavu legislativní nouze přijaty. Pozastavila se nad tím, jde-li jim skutečně o ústavnost schvalování nebo o něco jiného.

11:53 - Sobotka po dvaceti minutách ukončil svou závěrečnou řeč. Prostor dostala Němcová. Ta ve svém vyjádření trvala na ústavní korektnosti jednání a připomněla postup opozice.

11:44 -  Sobotka v závěrečné řeči v obecné rovině odmítl, že by se poslanci jeho strany uchylovali ve Sněmovně k obstrukcím. Právě obstrukcemi ze strany opozice přitom vláda mj. odůvodňovala vyhlášení stavu legislativní nouze.

Šéf opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka u Ústavního soudu

Šéf opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka u Ústavního soudu

FOTO: Miroslav Homola, Právo

11:40 - Jako první dostali prostor navrhovatelé, které zastupoval Sobotka. Ve své závěrečné řeči zopakoval veškeré argumenty, které podle jeho názoru dokládají neústavnost stavu, díky němuž byla úsporná opatření přijata. Snažil se také opakovaně bagatelizovat výši škod, které podle kabinetu hrozily.

11:35 - Sobotka byl následně soudcem Kůrkou opakovaně dotazován, zda považuje tehdejší vyhlášení stavu legislativní nouze za legitimní a to zejména s ohledem na nynější návrh. Úřadující šéf ČSSD trval na svém.

Předseda soudu Rychetský poté s ulehčením ukončil dotazování a dal prostor pro závěrečné řeči.

11:21 -  Soudce Vladimír Kůrka se chtěl dotázat Bohuslava Sobotky. Nejprve jej však musel poučit, že by měl povstat. Následně byl Sobotka dotazován, proč nebrojil proti vyhlášení stavu legislativní nouze v době, kdy poslanci jednali o zdanění zaměstnaneckých benefitů. Sobotka odkázal na hrozbu velké hospodářské škody.

11:17 - Dotazování Němcové bylo skončeno.

11:16 - Sobotka se Němcové dotazoval i na samotné projednávání úsporných opatření. Zajímalo jej například, proč poslanci nesouhlasili s vyhlášením přestávky na jednání klubu ČSSD a další procedurální záležitosti.

11:05 -  Úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka se coby navrhovatel dotazoval Němcové, proč prodloužila délku vyhlášení stavu legislativní nouze. Němcová zopakovala, že věc konzultovala s parlamentní legislativou.

11:03 - Soudce Stanislav Balík se dotazoval, zda Němcová zvažovala, co by se stalo, kdyby žádosti kabinetu nevyhověla. Předsedkyně Sněmovny konstatovala, že jednací řád Sněmovny jí zavazuje konat.

Předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová vypovídá u Ústavního soudu.

Předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová vypovídá u Ústavního soudu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

10:59 -  Němcová doplnila, že se nespoléhala na informace premiéra, ale celou záležitost sledovala i v odborném ekonomickém tisku.

10:53 - Soudce Jan Musil se Němcové dotazoval, proč hlasovala pro vyhlášení stavu legislativní nouze. Předsedkyně Sněmovny odkázala na argumentaci premiéra, který varoval před hospodářskými škodami.

10:49 - Soudce Vojen Güttler se dotazoval na rychlost svolání mimořádné schůze. Němcová připomněla, že podobně rychle byly svolány mimořádné schůze i v minulosti.

10:47 - Předseda ÚS Pavel Rychetský se tázal, zda v minulosti nastala eventualita podobná této, tj. zda byl stav legislativní nouze vyhlášen kvůli zákonu, který se nacházel v legislativním procesu. Němcová odpověděla, že si nic takového nepamatuje.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

FOTO: Miroslav Homola, Právo

10:36 - Soudkyně Wagnerová se pozastavuje nad délkou obecné rozpravy, kterou poslanci k materiálu vedli ještě před tím, než došlo k jeho předložení ve stavu legislativní nouze.

10:32 - Soudkyně Wagnerová se z pozice zpravodajky zajímala o dodržení zákonných lhůt. Němcová připomněla, že poslanci měli návrh na stole již od počátku října. Snahy kabinetu zkrátit jednací lhůty byly ve Sněmovně opozicí vetovány.

10:26 -  Soudce Hollander se dotázal, zda ve vedení Sněmovny probíhaly diskuse o naplnění účelu vyhlášení stavu legislativní nouze. Němcová uvedla, že celou záležitost konzultovala se sněmovní legislativou.

10:22 - Hollandera zarazilo, proč se Němcová odchýlila od návrhu vlády. Kabinet požadoval vyhlášení stavu legislativní nouze na kratší dobu, než byla nakonec vyhlášena. Němcová prodloužení lhůty odůvodnila zvyklostmi ve Sněmovně.

10:19 - Soudce Pavel Hollander se Němcové dotázal na argumenty, proč vyhlásila stav legislativní nouze. Němcová uvedla, že jí coby předsedkyni Sněmovny jí dle jednacího řádu nenáleží posuzovat oprávněnost takovéto žádosti.

Předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová vypovídá u Ústavního soudu.

Předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová vypovídá u Ústavního soudu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

10:15 - Před soudce předstoupila jako svědkyně předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová.

10:14 - Soudkyně Eliška Wagnerová, která je zpravodajkou případu, seznámila účastníky jednání s námitkami navrhovatelů vůči písemným vyjádřením premiéra i předsedkyně Sněmovny.

10:04 - Jednací síň Ústavního soudu je o poznání více zaplněná než na posledním jednání, kdy byl vyslýchán předseda vlády Petr Nečas. Předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová bude vypovídat o okolnostech přijetí zákona o sociálních škrtech před téměř zaplněnou jednací síní. Většinu obecenstva tvoří ale studenti.

10:02 - Předseda Ústavního soudu zahájil jednání.

Sociální demokraté se u soudu domáhají zrušení úsporných opatření, která vládní koalice přijala.

ČSSD má za to, že vládní koalice projednáním úsporných opatření ve stavu legislativní nouze tento institut bezdůvodně zneužila, když svolala mimořádnou schůzi a neumožnila tak standardní obecnou rozpravu, do níž by se mohli zapojit všichni zákonodárci.

Sociálním demokratům vadí mimo jiné skutečnost, že o návrhu hlasoval Senát ještě ve starém složení, přestože v té době již byli zvoleni noví senátoři. Po doplňujících volbách získala ČSSD v horní komoře většinu a v případě pozdějšího projednání mohla vládní návrh odmítnout.

Premiér Petr Nečas přichází na jednání Ústavního soudu

Premiér Petr Nečas na jednání Ústavního soudu

FOTO: Právo

Nečas před soudem postup koalice hájil s tím, že v případě nepřijetí úspor reálně hrozily "značné hospodářské škody". [celá zpráva]

Schválená opatření provádějí změny v nemocenském pojištění, sociální podpory a dalších oblastech. Jedná se o nemocenskou, rodičovský příspěvek, sociální příspěvek, porodné či příspěvek na péči. Úsporu kabinet vyčíslil na 24 miliard korun.