Kocáb právě s odvoláním na to, že premiér nemá za něj náhradu, odmítal funkci položit s tím, že má zodpovědnost a rád by svému nástupci představil agendu, aby se zachovala její kontinuita. Nečas si to ale vyložil po svém a v médiích jej obvinil, že na funkci lpí, což prý není ochránce práv důstojné. Nakonec Kocába odvolala vláda.

Premiérův poradce, blízký Hradu Roman Joch, dokonce navrhoval předsedovi vlády, aby úřad zmocněnce pro lidská práva zrušil. Kocáb si jej ale pozval na úřad, aby mu vysvětlil objem agendy, a Joch pak změnil názor.

Kocáb při skládání funkce vyzval vládu, aby co nejrychleji jmenovala nového zmocněnce pro lidská práva, jelikož by to jejich naplňování mohlo v budoucnu ohrozit. Kvůli otálení kritizovali předsedu vlády neziskové organizace a další aktivisté.

Mgr. Monika Šimůnková
V roce 1991 absolvovala Gymnázium v Korunní ulici v Praze 2 se specializací na cizí jazyky, mezi lety 1991 až 1999 studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, během studií v letech 1995 až 1996 podstoupila také stipendijní pobyt na Právnické fakultě Pasovské univerzity v Německu a odborné stáže v právní kanceláři v zahraničí. V roce 2002 úspěšně složila advokátní zkoušku.
V letech 1997 až 2003 působila v řadě právních kanceláří s mezinárodním prvkem zaměřených například na auditorské a daňové poradenství. V letech 2004 až 2010 působila jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Spolupracovala i s podobnými organizacemi v zahraničí v rámci Evropské unie. Na základě její práce začala nadace Naše dítě spolupracovat s Českou advokátní komorou. V letech 2007 až 2009 byla členkou panelu odborníků ministerstva práce a sociálních věcí pro problematiku mezinárodních únosů dětí, působila i jako členka pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro mediaci v netrestních věcech.
Mimo jiné také iniciovala vznik bezplatné Linky právní pomoci při nadaci Naše dítě, která začala fungovat v listopadu 2005. Linka poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi v krizových životních situacích. Byla vedoucí projektu Internet Hotline, první české internetové horké linky pro boj s dětskou pornografií a pro bezpečnější internet. Linka funguje v ČR od roku 2007. Jako odbornice na právní ochranu dětí se zabývala i mezinárodními kauzami únosů dětí jedním z rodičů či nebezpečím zneužívání dětí prostřednictvím internetu. Linka právní pomoci vedená Šimůnkovou byla oceněna v soutěži Právník roku 2006 v kategorii rodinné právo.