Respondenti hodnotili velmi kladně působení Václava Klause v oblastech jako péče o vážnost a důstojnost úřadu (80 %), plnění funkcí daných Ústavou (75 %) a reprezentace země v zahraničí (74 %). V posledním bodě se hodnocení hlavy státu oproti loňskému roku zlepšilo o 11 procentních bodů.

Více než polovina dotázaných (66 %) uvedla, že Klaus má u občanů autoritu. Podle 39 % respondentů však negativně ovlivňuje vnitropolitický život a podle 54 % není s občany v kontaktu a nerozumí jejich problémům.

Hodnocení prezidenta Václava Klause
(velmi dobře + spíše dobře/spíše špatně + velmi špatně)
Dbá o vážnost a důstojnost úřadu?80/16
Plní funkce dané Ústavou?75/16
Reprezentuje ČR v zahraničí?74/22
Působí jako autorita u občanů?66/28
Ovlivňuje vnitropolitický život?49/39
Je v kontaktu s občany a zná jejich problémy?35/54
Zdroj CVVM

Hodnocení Václava Klause je příznivější u stoupenců ODS, TOP 09VV. Negativnější hodnocení si vysloužil u řad příznivců KSČMČSSD. Lepší hodnocení Klaus dostal také od respondentů, kteří označují svou životní úroveň za dobrou.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1035 lidí.