Na webu ministerské společnosti Cermat, která státní maturity připravuje, visí přitom v rozporu s Dobešovými slovy důrazná informace, že pracovní listy pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury jsou podle novely školského zákona veřejně nepřístupnou informací.

„To znamená, že budou zpřístupněny jen osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat. Tato skutečnost vyžaduje zavedení přísných bezpečnostních opatření, jejichž vývoj je náročný,“ podotýká Cermat.

Pracovní listy nejsou pro žáky

Cermat rovněž v úvodní instrukci k bance úloh upozorňuje ředitele a učitele: „Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům! Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky.“

Šéf Cermatu Pavel Zelený ale v pátek řekl: „Obsah banky pracovních listů není chráněnou informací, tj. nejde o veřejně nepřístupnou informaci.“ Že učitelé mohou zveřejněné podklady použít jako součást ostré verze maturitní otázky, což by mohlo vést k narušení objektivity státních zkoušek dospělosti, ale Zelený zároveň připustil. Učitelé ale podle něj mají dostatek vlastního rozumu a zodpovědnosti, aby vypracovali jiné podklady a nekopírovali pouze ty zveřejněné.

Každý zveřejněný list obsahuje úryvek z díla nějakého literárního autora a příklady otázek, které se k dílu vztahují. „Tyto pracovní listy jsou pouze podklady a pomůcka pro učitele,“ tvrdil v pátek rovněž Dobeš. Podle něj mu oslovení ředitelé škol řekli, že si maturitní otázky vytvářejí sami.

Mnozí učitelé a ředitelé středních škol jsou však v rozpacích. Podle zástupkyně ředitele turnovského gymnázia Jaroslavy Dudkové zveřejnění pracovních listů situaci maturantům usnadnilo, mohou se na zkoušku dospělosti přesně připravit. Výhodné to je podle ní především pro studenty negymnaziálních škol, kteří volí základní úroveň nové maturity. [celá zpráva]