Tuto takzvanou banku pracovních listů z českého jazyka a literatury si teď může kdokoli, tedy i budoucí maturanti, stáhnout z internetové úschovny.

Původně byla ale banka úloh určena pouze pro školy, aby na jejím základě připravily vlastní zadání ústní části nové maturity. Lze přitom předpokládat, že mnozí ředitelé plánovali ministerská zadání původně pouze přebrat.

„Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům! Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky,“ upozorňuje přitom učitele v úvodní instrukci ministerská organizace Cermat, která nové maturity již 14 let připravuje.

 

Nevím, zdali si toho už studenti všimli, ale pokud ano, tak není nikdo, kdo by maturitu z češtiny neudělal

 

Ředitel pražského Gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslav Mervínský k tomu Právu řekl: „Obecně lze říci, že bylo v minulých dnech vydáno velké množství pracovních listů, které by měly být k dispozici pouze školám, a to v systému k tomu určeném. Ale určitě by se k tomu neměli dostat žáci, protože to pochopitelně ohrožuje objektivitu maturitní zkoušky.“

Podle Mervínského lze skutečně předpokládat, že mnohé školy pouze zadání převezmou a také že teď kvůli zveřejnění může leckdo státní maturitu zpětně napadnout.

Zelený: Je to rádoby senzace

„Nevím, zdali si toho už studenti všimli, ale pokud ano, tak není nikdo, kdo by maturitu z češtiny neudělal. Banka pracovních listů obsahuje ukázky povinné četby a následné otázky, které žáci dostanou,“ upozornil zdroj informace a přidal i odkaz, kde lze databanku stáhnout.

Šéf Cermatu Pavel Zelený však zveřejnění úloh za vážný problém nepovažuje. „Pracovní listy z českého jazyka a literatury představují zadání ústních dílčích zkoušek. Pracovní listy pro své žáky vytváří podle zákona a příslušné vyhlášky jednotlivé školy, nikoli Cermat. Ten pouze školám a učitelům českého jazyka nabídl cirka 1400 ilustračních pracovních listů, a to za účelem inspirace a podpory učitelů při tvorbě vlastních pracovních listů. Tyto ilustrační pracovní listy jsou přístupné školám a učitelům českého jazyka a v žádném případě nemají charakter veřejně nepřístupné informace,“ řekl Zelený.

Dodal, že rádoby senzace takzvaného úniku obsahu „přísně tajné“ banky pracovních listů není tedy ve skutečnosti nic jiného, než že někdo z nějaké školy si stáhl tyto ilustrační pracovní listy jako pomůcku pro přípravu vlastních pracovních listů a vyvěsil je ke stažení na web.

„K žádnému úniku chráněné informace tedy nedošlo. Jestli lze toto vnímat jako snahu poškodit Cermat a zpochybnit ochranu zkušebního tajemství státních maturit, pak jde o snahu velmi diletantskou a marnou,“ podotkl Zelený.

Zkouška má tři části

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu, písemné práce.

„Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1:1:1,“ upozorňuje Cermat s tím, že pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky.

Původně měly být státní maturity spuštěny v roce 2008, poté v roce 2010. Předloni kvůli jejich údajné nepřipravenosti vyšlo do ulic na 7000 studentů. Nové zkoušky, jejichž příprava vyšla už na více jak miliardu a budou stát ještě další stamilióny, byly odloženy na letošní jaro.

Ministerstvo školství provedlo na podzim generální zkoušku na státní maturity za 120 miliónů korun. U generálky maturit neuspěla třetina studentů. Při zkoušce z matematiky neudělalo lehčí verzi dokonce 48 procent studentů.

Státní maturita bude mít dvě části. Povinná bude zkouška z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky. Další předměty si zvolí student sám podle svého zaměření. Jiné budou například na gymnáziích, na nichž žáci počítají s dalším vzděláváním, jiné na učilištích, kde by měli studenti zvládnout především praktické dovednosti.