"Bloňďatému drobnému Marečkovi je pět let. Narodil se jako těžce nedonošený s pozitivním testem na drogy. Jeho vývoj je disharmonický, ale pomalu pokračuje dopředu ve všech oblastech osobnosti. Mentální vývoj je na úrovni mladšího až staršího batolete," zní například část jednoho z oznámení.

U ostatních dětí se píše, zda jsou romského původu, jaké mají zdravotní potíže, jak jsou na tom s chováním a vývojem.

Na stránkách se objevují děti, pro něž se hledají rodiče nebo pěstouni. Podle Seitlové nemůže být dítě zbaveno práva na ochranu osobních údajů a na soukromí jen proto, že se o něj nestará rodina. Současně ale doplnila, že si je vědoma dobrého úmyslu instituce.

Šéfka FOD: Právo na rodinu je důležitější

Předsedkyně fondu Marie Vodičková s kritikou nesouhlasí. Podle úmluvy OSN má dítě podle ní nejen právo na soukromí, ale i na rodinu. Je otázka, které z těchto práv je důležitější. "My si myslíme, že pro děti je důležitější získat rodinu," řekla.

Podle ní se fotografie dětí zveřejňují jen pokud s tím souhlasí státní zástupce, u dětí starších 12 let musí souhlasit i ony.