Zveřejnili otevřený dopis hejtmanovi Zlínského kraje podepsaný přednosty dětských oddělení nemocnic a zástupci praktických dětských lékařů zlínského regionu. „Jestli jde o formu letáku, to nevím. Každopádně s textem seznamují pacienty a rodiče,“ řekl předseda okresního sdružení České lékařské komory ve Zlíně Lubomír Nečas, který dopis zaslal deníku Právo.

Lékaři v dopise uvedli, že lůžková péče o dětské pacienty bude od 1. března prakticky v troskách. Kromě Uherského Hradiště, kde odcházejí jen dva pediatři, zbývá ve Zlíně jen primář a dva a půl neerudovaného lékaře, v Kroměříži primář a jeden lékař a ve Vsetíně jen primář sám. Takto nelze podle lékařů patřičně zajistit nemocniční péči.

„Praktičtí dětští lékaři pro děti a dorost sice budou dále zajišťovat ambulantní péči o své pacienty, ale v žádném případě nemohou suplovat péči nemocniční,“ píše se v dopise. Zaznívá požadavek o sdělení, kdo a kde bude zajištovat nemocniční péči dětem.

 

Uvažuje se o předčasném propouštění novorozenců do ambulantní péče, což nese závažná zdravotní rizika.z dopisu lékařů zlínskému hejtmanovi

 

Totéž se podle textu dopisu týká novorozeneckých oddělení, novorozeneckých stanic dětských oddělení a perinatologického centra ve Zlíně, kde podali výpovědi všichni lékaři až na primáře. „Uvažuje se o předčasném propouštění novorozenců do ambulantní péče, což nese závažná zdravotní rizika, kterým praktičtí lékaři pro děti a dorost nebudou moci čelit. Zásadní je otázka zajištění péče patologickým novorozencům. V kritickém stavu je rovněž lékařská služba první pomoci, která je v Kroměříži zajišťována dětským oddělením,“ uvádí se v dopise.

Lékaři žádají krajského hejtmana o řešení situace a informování veřejnosti.
Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (ČSSD) nebyl v úterý ráno k zastižení, podle tiskové mluvčí Krajského úřadu ve Zlíně mířil na jednání o situaci ve zdravotnictví s ostatními hejtmany a bezpečnostní rady státu.

Mišák v předchozích dnech veřejně několikrát ubezpečil obyvatele Zlínského kraje, že kraj má několik scénářů pro případ, že výpovědi nebudou k 1. březnu staženy, a to včetně krizového plánu. Ještě před tím zveřejnil dopis s prosbou, aby lékaři volili jinou formu protestu než hromadné výpovědi, které ohrožují i ostatní lékaře, sestry, zdravotnický personál a pacienty.