K možnému protiprávnímu jednání mělo dojít v průběhu roku 2008 v souvislosti se zajištěním zakázky na technické zabezpečení audiovizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU, uvedl Skřepek.

V té době byla bez veřejné soutěže schválena, uzavřena a následně realizována se společností Promopro rámcová smlouva, jejímž předmětem bylo zajištění dodávky audiovizuální techniky při zabezpečování konferencí v Praze a regionech ČR. Konečné náklady se vyšplhaly na více než půl miliardy Kč.

Ministr obrany Vondra odmítl odpovědnost za uzavření této zakázky s tím, že žádnou takovou smlouvu během působení v Topolánkově vládě nepodepsal, a ani o ní nevěděl. Zároveň však upozornil, že se celkové náklady na pořádání akcí v souvislosti s českým předsednictvím EU nedaly dopředu odhadnout a navyšovaly se v průběhu předsednictví. [celá zpráva]

Bývalý premiér Mirek Topolánek Vondrovy výroky odmítl s tím, že současný ministr obrany byl se svým týmem za tuto zakázku odpovědný a jemu samotnému se výdaje přiklepnuté společnosti Promopro zdály předražené. [celá zpráva]